Kretsstyret Kretsens klubber Terminliste Resultater / Ranking / Riggehjelp Innbydelser kretsturneringer Kretsens vedtekter Statutter Kretsmesterskapene Statutter Kretsrankingturneringer Statutter Rankingliste

 

STATUTTER FOR KRETSRANKINGTURNERINGER

OØDK

 

§1       Formål.

 

Formålet for kretsrankingturneringene er å gi et turneringstilbud til kretsens spillere, samt gi et grunnlag for seedingsliste til hjelp for styret ved uttak av representasjosspillere.

 

§2       Terminfesting.

 

Fire kretsrankingsturneringer terminfestes av kretsstyret pr.år, to turneringer i hvert halvår.

 

§3       Spilleregler.

 

Det spilles etter NDFs til enhver tid gjeldende spilleregler.

 

§4       Arrangør.

 

Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 3 uker før arrangementsdato.

 

§5       Spilleberettigede.

 

Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

 

§6       Minimum deltakerantall.

 

Åpen:     8 spillere

Damer:  4 spillere

Junior:   4 spillere.

 

§7       Seeding.

 

Det seedes etter gjeldende kretseedingliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.

 

 

§8       Spilleform.

 

Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.

De 32 beste går videre til cup.

Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.

 

§9       Spilleavgift.

 

1.                   Fastsettes av Kretstinget hvert år

(Fra 01.01.2008 er spilleavgiften satt til 160,- kr pr. spiller)

 

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

 

2.                   Fordelingsnøkkel: (Gjeldende fra 14.03.2009)

 

20,- kr pr. spiller til kretsen 

60,- kr pr. spiller til arrangør

80,- kr pr. spiller til premiering         

 

§10     Premiering.

 

1.                   Pengepremier etter følgende fordeling:

 

Åpen klasse                         Dame klasse                         Junior klasse

4-7 deltakere:      --------------                            Vinneren premieres.           Vinneren premieres

                8-16 deltakere:    To beste premieres             To beste premieres             To beste premieres.

                17-32 deltakere:  Fire beste premieres            Fire beste premieres            Fire beste premieres

                33- deltakere:      Åtte beste premieres           Åtte beste premieres           Åtte beste premieres.

 

 

2.                   Raskeste leg og høyeste utgang i hver klasse premieres med et beløp tilsvarende spilleavgiften, ved minimum deltaker antall: 16 herrer, 8 damer, 8 juniorer.

Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arangør.

 

3.                   Et premiebeløp kan ikke være mindre enn spilleavgiften. Om nødvendig skal kretsens og arrangørens andel av spilleavgiften reduseres for å oppnå minimums premiering.

 

§11     Loddsalg

 

Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

 

§12     Endringer

 

Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.

                Vedtatt på ekstraordinert kretsting 16.03.2003 .       

Oppdatert etter kretstinget 10.03.2007.
Oppdatert etter kretstinget 01.03.2008
Oppdatert etter kretstinget 14.03.2009

 

                Bekreftet original:                                                             Bekreftet original:

 

HOME