Kretsstyret Kretsens klubber Terminliste Resultater / Ranking / Riggehjelp Innbydelser kretsturneringer Kretsens vedtekter Statutter Kretsmesterskapene Statutter Kretsrankingturneringer Statutter Rankingliste


STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAPENE

OØDK

 

§1       Formål.

 

Formålet for kretsmesterskapene er å kåre kretsens beste spillere i alle klasser/grener, samt beste klubblag.

 

§2       Terminfesting.

 

Kretsmesterskapene terminfestes av kretsstyret etter NDF`s retningslinjer. Alle KM skal avholdes før tilsvarende NM.

 

§3       Spilleregler.

 

Det spilles etter NDFs til enhver tid gjeldende spilleregler.

 

§4       Arrangør.

 

Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato.Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. KM Pentathlon arrangeres av kretsstyret.

 

§5       Spilleberetigede.

 

Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

 

§6       Minimum deltakerantall.

 

Åpen:                    8 single, 8 par, 4 klubblag

Damer:                  4 single, 4 par, 2 klubblag

Junior:                   4 single, 4 par, 2 klubblag

Mixpar:                 8 par

Trippel mix:         4 lag

 

 

§7       Seeding.

 

KM Single og Cricket:             Seedes etter gjeldende kretseedingliste.

Antall seedete avhenger av puljeantallet.

 

KM par og KM parmix:          Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at parets poengsum legges sammen. Antall seedete par avhenger av puljeantallet.

 

KM Trippelmix:          Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at lagets poengsum legges sammen. Antall seedete trippelmix lag avhenger av puljeantallet.

 

KM Lag:                      4 lag seedes etter fjorårets KM-resultat.

 

 

§8       Spilleform.

              1. KM Single.

Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.

De 32 beste går videre til cup.

Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt semifinaler 501 best av 7 leg og finaler 501 best av 9 leg.

 

2. KM par/mixpar og trippel-mix.

Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.

De 32 beste går videre til cup.

Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.

 

3. KM Klubblag.

 

Åpen klasse:

Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM klubblag.

Damer:

Her er det 3 spillere på hvert lag

Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for lagkamper junior.

 

4. KM Pentathlon.

Det spilles etter de til en hver tid gjeldende regler for Norsk Pentathlon.

10 herrer og 10 damer uttas av kretsstyret etter gjeldende kretsseedingsliste.

Nr.1 på juniorseedingen er automatisk kvalifisert.

 

 

5. KM Cricket.

Det spilles ren Cup.

Det spilles etter NDF sine regler for Cricket

Det spilles best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler som spilles best av 7

 


 

 

§9       Spilleavgift. (gjeldende fra 13.02.2010)

 

1.           Single            kr. 170.- pr senior deltaker (kr. 75 pr. junior deltaker).

             Cricket           kr. 170,- pr senior deltaker (kr. 75 pr. junior deltaker).

Par                   kr. 200.- pr senior par (kr. 100.- pr junior par)

Trippel mix      kr. 200.- pr lag

Lag:                 kr. 400.- pr lag

Damelag          kr. 300,- pr. lag

Pentathlon:      kr. 200.- pr deltaker.          

 

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

 

 

 2.          Fordelingsnøkkel: (gjeldende fra 14.03.2009)

 

Singel/cricket
Kr. 20 pr. spiller/par til kretsen. (5,- for junior)

Kr. 50 pr. spiller/par til arrangør. (20,- for junior)

Kr. 100 pr. spiller/par til premiering. (50,- for junior)

 

Par/trippelmix:
Kr. 10 pr. spiller/par til kretsen. (5,- for junior)

Kr. 40 pr. spiller/par til arrangør. (20,- for junior)

Kr. 150 pr. spiller/par til premiering. (50,- for junior)

Lag:

                          Kr. 20 pr. lag til kretsen.

Kr. 80 pr. lag til arrangør.

Kr. 300 pr. lag til premiering.

 

Damelag:

Kr. 20 pr. lag til kretsen.

Kr. 80 pr. lag til arrangør.

Kr. 200 pr. lag til premiering.

 

Pentathlon:
Alt til premiering.

 

§10     Premiering.

 

KM Single: Minnepremier til de 4 beste i hver klasse.

KM par, mixpar, trippelmix, og lag: Minnepremier til finalistene i hver klasse.

 

Overskytende premiebeløp for de respektive klasser går til pengepremier.

 

KM Pentathlon: Pengepremier til de 3 beste herrer og de 3 beste damer etter følgende fordelingsnøkkel under forutsetning av full deltakelse.

 

                                               Herrer                    Damer.

                                1             1.000.-                   1.000.-

                                2             600.-                      600.-

                                3             400.-                      400.-

 

§11     Loddsalg

 

Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

 

§12     Endringer

 

                Disse lovene kan kun endres  på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.

            

 

Vedtatt på ekstraordinert kretsting 16.03.2003 .

Oppdatert etter kretstinget 10.03.2007.        

Oppdatert etter kretstinget 01.03.2008.
Oppdatert etter kretstinget 14.03.2009.        

Oppdatert etter kretstinget 13.02.2010

 

HOME