Tabell TTA - The Three Arrows - Våren 2008

Sluttabell vår 2008 Strykninger foretatt ( de 14 beste rundende er tellende)  Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Jan Langlie 99 233 - 77 156 4 336 14 116 10x180 1,10 14 7,07 5 - 12 - 14
2 Geir "Reka" Tollerud 84 197 - 93 104 7 378 15 142 5x180 1,34 14 6,00  
3 Ole K Sagmoen 81 200 - 115 85 3 365 15 133 6x180 1,17 14 5,79 15 - 16
4 Bjørn Hansen 58 154 - 140 14 4 240 17 127 3x180 0,83 14 4,14  
5 Bjørn Gunnarsrud 57 135 - 102 33 4 229 15 130 4x180 0,98 12 4,75  
6 George Carlsen 53 139 - 127 12 3 261 16 120 3x180 0,99 14 3,79  
7 Mette Hansen 50 132 - 101 31 3 245 16 116 4x180 1,07 11 4,55  
8 Tore Langaard 46 130 - 130 0 8 183 17 99 1x180 0,73 14 3,29 9 - 12
9 Geir Holmen 45 111 - 134 -23 4 153 19 108 4x180 0,63 14 3,21 8 - 9
10 Pål Torgersen 42 109 - 108 1 4 105 19 124 1x180 0,49 12 3,50  
11 Tronn Kjær 39 102 - 126 -24 11 89 18 97 140 0,41 14 2,79  
12 Monica Dahl 22 48 - 157 -109 8 52 25 60 174 0,26 14 1,57 8
13 Tormod Bakke 16 50 - 93 -43 0 57 21 84 1x180 0,40 9 1,78  
14 Trond Andersen 16 37 - 121 -84 15 25 31 64 140 0,17 11 1,45  
15 Gunnar Elgvin 14 43 - 52 -9 0 60 16 95 140 0,63 5 2,80  
16 Anders Hestnes 10 24 - 17 7 0 53 20 100 1x180 1,29 2 5,00  
17 Geir Ove Kristiansen 8 19 - 31 -12 0 31 23 100 156 0,62 3 2,67  
18 Endre Otterlei 7 19 - 18 1 0 36 22 86 140 0,97 2 3,50  
19 Petter Waldenstrøm 7 23 - 47 -24 11 27 22 78 160 0,46 5 1,40  
20 Erik Sandberg 6 11 - 46 -35 7 7 30 48 126 0,14 4 1,50  
21 Ingar Smedstad 2 4 - 11 -7 0 3 42 28 126 0,20 1 2,00  
 
Raske legg: Jan L 14, 4x15, 2x16, 2x17, 6x18, 14x19,  Reka 3x15, 2x16, 17, 6x18, 11x19, Ole K 15, 2x17, 18, 5x19, Bjørn G 15, 2x17, 3x18, 2x19  
                    Mette 16, 17, 2x18, 4x19, George 16, 17, 19, Gunnar 16,  Bjørn H 17, 16, 3x19, Tore 17, 18, Tronn 18, Pål 2x19, Geir H 19,   
   
Høye utg: Reka 142, 133, 127, 121, 120, 119, 116, 113, 112, 105, 2x100, Ole K 133, 112, 110, 109, 2x107, 106, 2x100, Bjørn G 130, 110, 106   
                Bjørn H 127, 118, 116, 112, Pål 124, 118, 102, 101, 100, George 2x120, 113, 106, Jan L 116, 115, 108, Mette 116, 111, 107, Geir H 2x108,   
                Anders 100, Geir Ove 100  
   
Klossen: Trond A 104  
Totalt etter 17 runder (strykninger ikke foretatt)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Jan Langlie 114 267 - 93 174 4 395 14 116 10x180 1,11 17 6,71
2 Ole K Sagmoen 87 218 - 136 82 3 397 15 133 6x180 1,13 16 5,44
3 Geir "Reka" Tollerud 84 197 - 93 104 7 378 15 142 5x180 1,34 14 6,00
4 Bjørn Hansen 58 154 - 140 14 4 240 17 127 3x180 0,83 14 4,14
5 Bjørn Gunnarsrud 57 135 - 102 33 4 229 15 130 4x180 0,98 12 4,75
6 George Carlsen 53 139 - 127 12 3 261 16 120 3x180 0,99 14 3,79
7 Mette Hansen 50 132 - 101 31 3 245 16 116 4x180 1,07 11 4,55
8 Tore Langaard 49 134 - 153 -19 8 202 17 99 1x180 0,72 16 3,06
9 Geir Holmen 49 120 - 153 -33 4 173 19 108 4x180 0,64 16 3,06
10 Pål Torgersen 42 109 - 108 1 4 105 19 124 1x180 0,49 12 3,50
11 Tronn Kjær 41 106 - 136 -30 11 97 18 97 140 0,42 15 2,73
12 Monica Dahl 23 48 - 169 -121 8 54 25 60 174 0,26 15 1,53
13 Tormod Bakke 16 50 - 93 -43 0 57 21 84 1x180 0,40 9 1,78
14 Trond Andersen 16 37 - 121 -84 15 25 31 64 140 0,17 11 1,45
15 Gunnar Elgvin 14 43 - 52 -9 0 60 16 95 140 0,63 5 2,80
16 Anders Hestnes 10 24 - 17 7 0 53 20 100 1x180 1,29 2 5,00
17 Geir Ove Kristiansen 8 19 - 31 -12 0 31 23 100 156 0,62 3 2,67
18 Endre Otterlei 7 19 - 18 1 0 36 22 86 140 0,97 2 3,50
19 Petter Waldenstrøm 7 23 - 47 -24 11 27 22 78 160 0,46 5 1,40
20 Erik Sandberg 6 11 - 46 -35 7 7 30 48 126 0,14 4 1,50
21 Ingar Smedstad 2 4 - 11 -7 0 3 42 28 126 0,20 1 2,00
 
Raske legg: Jan L 14, 4x15, 2x16, 2x17, 6x18, 14x19,  Reka 3x15, 2x16, 17, 6x18, 11x19, Ole K 15, 2x17, 18, 5x19, Bjørn G 15, 2x17, 3x18, 2x19
Mette 16, 17, 2x18, 4x19, George 16, 17, 19, Gunnar 16,  Bjørn H 17, 16, 3x19, Tore 17, 18, Tronn 18, Pål 2x19, Geir H 19, 
 
Høye utg: Reka 142, 133, 127, 121, 120, 119, 116, 113, 112, 105, 2x100, Ole K 133, 112, 110, 109, 2x107, 106, 2x100, Bjørn G 130, 110, 106 
Bjørn H 127, 118, 116, 112, Pål 124, 118, 102, 101, 100, George 2x120, 113, 106, Jan L 116, 115, 108, Mette 116, 111, 107, Geir H 2x108, 
Anders 100, Geir Ove 100
 
Klossen: Trond A 104
Runde 17 (12.06.08)                      
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 5 13 0 33 16 85 140 1,43
2 Jan Langlie 6 12 - 5 7 0 21 18 99 180 1,24
3 Bjørn Gunnarsrud 6 16 - 10 6 0 27 19 106 2x180 1,04
4 Ole K Sagmoen 5 12 - 8 4 0 24 19 92 140 1,20
5 George Carlsen 4 10 - 10 0 0 23 23 46 140 1,15
6 Bjørn Hansen 4 9 - 9 0 0 23 20 50 140 1,28
7 Tore Langaard 3 10 - 9 1 0 15 21 87 140 0,79
8 Pål Torgersen 3 9 - 12 -3 0 9 19 68 140 0,43
9 Geir Holmen 2 5 - 9 -4 0 11 28 40 180 0,79
10 Tronn Kjær 2 4 - 10 -6 0 10 27 48 137 0,71
11 Trond Andersen 1 4 - 12 -8 0 - 31 40 94 0,00
12 Monica Dahl 1 2 - 12 -10 0 7 27 48 116 0,50
 
Raske leg: Reka 16, 18, 19, Jan L 18, Bjørn G 2x19, Ole K 19, Pål 19
 
Høye utg: Bjørn G 106
 
Klossen: Står
Runde 16 (05.06.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 20 - 8 12 0 26 20 60 140 0,93
2 Bjørn Hansen 6 18 - 8 10 0 21 21 116 140 0,81
3 Mette Hansen 6 13 - 6 7 0 23 18 76 180 1,21
4 Bjørn Gunnarsrud 6 12 - 5 7 0 15 22 75 125 0,88
5 Tore Langaard 4 11 - 8 3 0 13 22 86 125 0,68
6 Geir Ove Kristiansen 4 9 - 8 1 0 12 26 40 156 0,71
7 George Carlsen 4 11 - 11 0 0 32 24 65 140 1,45
8 Ole K Sagmoen 3 9 - 10 -1 0 17 19 40 2x180 0,89
9 Tormod Bakke 2 6 - 9 -3 0 6 28 36 121 0,40
10 Geir Holmen 2 5 - 9 -4 0 6 24 70 100 0,43
11 Geir "Reka" Tollerud 2 5 - 10 -5 0 14 23 80 140 0,93
12 Tronn Kjær 2 4 - 10 -6 0 8 25 40 140 0,57
13 Trond Andersen 1 3 - 12 -9 0 1 43 40 100 0,07
14 Monica Dahl 1 0 - 12 -12 0 4 - - 138 0,33
 
Raske legg: Mette 18, Ole K 19
 
Høye utg: Bjørn H 116
 
Klossen: Står
Runde 15 (29.05.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 2 16 0 22 18 70 168 1,10
2 Bjørn Gunnarsrud 6 16 - 9 7 0 32 18 130 170 1,28
3 Bjørn Hansen 6 16 - 13 3 4 24 18 127 180 0,96
4 Geir "Reka" Tollerud 5 14 - 8 6 3 29 21 63 156 1,53
5 George Carlsen 4 11 - 8 3 3 14 21 120 140 0,88
6 Pål Torgersen 4 11 - 11 0 0 11 21 101 140 0,50
7 Tore Langaard 3 8 - 8 0 0 12 21 65 140 0,75
8 Geir Holmen 3 8 - 8 0 0 5 24 52 121 0,31
9 Ole K Sagmoen 3 9 - 11 -2 0 15 24 74 180 0,75
10 Geir Ove Kristiansen 3 8 - 11 -3 0 9 23 100 140 0,47
11 Gunnar Elgvin 2 9 - 11 -2 0 8 24 60 116 0,40
12 Tormod Bakke 2 8 - 11 -3 0 7 26 60 100 0,37
13 Trond Andersen 1 5 - 10 -5 7 3 40 64 114 0,38
14 Petter Waldenstrøm 1 4 - 10 -6 7 4 28 20 160 0,57
15 Monica Dahl 1 4 - 12 -8 0 2 34 38 116 0,13
 
Raske legg: Bjørn H 18, 19, Bjørn G 18, Jan L 18
 
Høye utg: Bjørn G 130, Bjørn H 127, George 120, Pål 101, Geir Ove 100
 
Klossen: Står
Runde 14 (22.05.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Ole K Sagmoen 7 16 - 8 8 0 29 22 73 140 1,21
2 Geir Holmen 6 17 - 11 6 0 28 20 108 180 1,00
3 Bjørn Gunnarsrud 6 13 - 7 6 0 20 17 110 140 1,00
4 Jan Langlie 5 11 - 5 6 0 19 20 84 180 1,19
5 George Carlsen 4 12 - 7 5 0 19 24 40 180 1,00
6 Pål Torgersen 4 8 - 6 2 0 6 24 48 140 0,43
7 Mette Hansen 4 10 - 15 -5 0 30 16 73 174 1,20
8 Bjørn Hansen 3 8 - 10 -2 0 17 23 58 157 0,94
9 Tore Langaard 2 8 - 9 -1 0 13 17 92 120 0,76
10 Tormod Bakke 2 6 - 10 -4 0 7 26 34 140 0,44
11 Geir Ove Kristiansen 1 2 - 12 -10 0 10 28 40 119 0,71
12 Monica Dahl 1 1 - 12 -11 0 6 32 45 140 0,46
 
Raske legg: Mette 16, Bjørn G 17, Tore 17
 
Høye utg: Bjørn G 110, Geir H 108
 
Klossen: Står
Runde 13 (15.05.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 5 13 0 27 18 121 140 1,17
2 Bjørn Hansen 6 15 - 12 3 0 20 17 94 180 0,74
3 Jan Langlie 5 15 - 8 7 0 22 15 116 180 0,96
4 Bjørn Gunnarsrud 5 14 - 9 5 0 23 23 80 140 1,00
5 Gunnar Elgvin 4 10 - 9 1 0 9 25 72 132 0,47
6 George Carlsen 4 9 - 8 1 0 17 27 40 180 1,00
7 Pål Torgersen 3 9 - 8 1 0 7 26 118 140 0,41
8 Tore Langaard 3 11 - 11 0 0 22 21 64 140 1,00
9 Geir Holmen 3 7 - 12 -5 0 8 25 49 140 0,42
10 Tronn Kjær 2 7 - 9 -2 0 5 26 74 137 0,31
11 Tormod Bakke 2 6 - 9 -3 0 3 27 72 180 0,20
12 Trond Andersen 2 5 - 11 -6 0 3 35 53 132 0,19
13 Ingar Smedstad 2 4 - 11 -7 0 3 42 28 126 0,20
14 Petter Waldenstrøm 0 4 - 12 -8 0 6 35 16 108 0,38
 
Raske legg: Jan L 15, 19, Bjørn H 17, Reka 18, 2x19
 
Høye utg: Reka 121, 113, Pål 118, Jan L 116
 
Klossen: Står
Runde 12 (08.05.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 6 16 - 9 7 0 22 24 127 140 0,88
2 Ole K Sagmoen 6 17 - 11 6 0 30 20 109 160 1,07
3 Tronn Kjær 5 11 - 5 6 0 5 30 40 120 0,31
4 Jan Langlie 5 9 - 3 6 0 13 20 92 140 1,08
5 Mette Hansen 5 13 - 8 5 0 25 18 116 180 1,19
6 George Carlsen 4 13 - 11 2 0 24 19 113 140 1,00
7 Geir Holmen 4 8 - 6 2 0 7 26 54 100 0,50
8 Pål Torgersen 4 7 - 8 -1 0 11 23 100 134 0,73
9 Bjørn Hansen 2 6 - 10 -4 0 7 24 50 180 0,44
10 Monica Dahl 2 4 - 11 -7 0 4 34 32 174 0,27
11 Tore Langaard 1 1 - 12 -11 0 10 23 18 140 0,77
12 Tormod Bakke 1 1 - 12 -11 0 3 40 16 120 0,23
 
Raske legg: Mette 18, George 19
 
Høye utg: Reka 127, George 113, Mette 116, Ole K 109, Pål 100
 
Klossen: Står
Runde 11 (10.04.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Ole K Sagmoen 7 17 - 6 11 0 31 15 60 140 1,35
2 Jan Langlie 7 15 - 5 10 0 23 19 98 140 1,15
3 Geir "Reka" Tollerud 6 13 - 7 6 0 34 19 142 142 1,70
4 Mette Hansen 5 15 - 9 6 0 24 19 90 140 1,00
5 Bjørn Hansen 4 9 - 8 1 0 13 26 32 140 0,76
6 Tore Langaard 4 9 - 9 0 0 11 25 78 140 0,61
7 George Carlsen 3 10 - 9 1 0 19 24 72 140 1,00
8 Pål Torgersen 3 7 - 9 -2 4 6 22 16 140 0,50
9 Geir Holmen 3 8 - 11 -3 4 8 22 40 140 0,53
10 Tronn Kjær 2 6 - 10 -4 0 1 31 48 100 0,06
11 Trond Andersen 2 5 - 10 -5 4 - 32 64 93 0,00
12 Monica Dahl 2 3 - 11 -8 0 1 35 32 100 0,07
13 Tormod Bakke 1 5 - 12 -7 0 9 21 60 140 0,53
 
Raske legg: Ole K 15, Reka 2x19, Jan L 19, Mette 19
 
Høye utg: Reka 142, 116
 
Klossen: Står
Runde 10 (03.04.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 17 - 7 10 0 26 17 108 140 1,08
2 Ole K Sagmoen 6 12 - 7 5 0 23 20 97 180 1,21
3 Geir "Reka" Tollerud 5 10 - 3 7 0 19 19 60 180 1,46
4 Bjørn Hansen 5 14 - 8 6 0 14 19 118 125 0,64
5 Mette Hansen 5 16 - 13 3 0 22 24 64 180 0,76
6 George Carlsen 4 7 - 8 -1 0 13 20 52 140 0,87
7 Tore Langaard 3 9 - 9 0 0 13 25 40 180 0,72
8 Tronn Kjær 3 9 - 10 -1 0 3 24 96 109 0,16
9 Petter Waldenstrøm 2 5 - 10 -5 0 9 33 78 140 0,60
10 Gunnar Elgvin 2 5 - 11 -6 0 10 25 40 140 0,63
11 Trond Andersen 2 3 - 11 -8 0 2 43 40 100 0,14
12 Erik Sandberg 1 2 - 12 -10 0 1 40 32 126 0,07
 
Raske legg: Jan L 17, 18, Bjørn 19, Reka 19,
 
Høye utg: Bjørn H 118, Jan L 108
 
Klossen: Står
Runde 9 (27.03.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 16 - 5 11 4 21 18 81 180 1,24
2 Bjørn Hansen 7 18 - 13 5 0 33 19 112 140 1,06
3 George Carlsen 5 11 - 5 6 0 17 21 83 140 1,06
4 Ole K Sagmoen 5 14 - 9 5 0 30 17 107 180 1,30
5 Geir "Reka" Tollerud 5 12 - 7 5 0 23 19 112 180 1,21
6 Mette Hansen 4 11 - 7 4 0 16 22 99 140 0,89
7 Pål Torgersen 4 11 - 8 3 0 5 29 48 180 0,26
8 Tronn Kjær 3 9 - 9 0 0 8 29 44 140 0,44
9 Geir Holmen 2 5 - 10 -5 0 11 29 108 140 0,73
10 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 4 4 34 2 126 0,40
11 Erik Sandberg 2 3 - 10 -7 4 1 - - 101 0,11
12 Tore Langaard 2 3 - 11 -8 0 9 22 40 160 0,64
13 Monica Dahl 1 5 - 12 -7 0 4 31 34 101 0,24
 
Raske legg: Ole K 17, Jan L 2x18, 19, Bjørn H 19, Reka 2x19
 
Høye utg: Bjørn H 112, Reka 112, Geir H 108, Ole K 107
 
Klossen: Står
Runde 8 (06.03.08)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 21 - 5 16 0 35 15 115 180 1,35
2 Geir "Reka" Tollerud 7 18 - 7 11 0 37 18 119 140 1,48
3 Bjørn Hansen 5 15 - 9 6 0 19 21 68 140 0,79
4 Ole K Sagmoen 5 16 - 11 5 0 26 22 110 140 0,96
5 Tore Langaard 4 11 - 7 4 0 20 18 99 140 1,11
6 Mette Hansen 4 11 - 11 0 0 27 19 57 160 1,23
7 Pål Torgersen 3 10 - 10 0 0 14 22 124 140 0,70
8 Bjørn Gunnarsrud 3 7 - 7 0 0 16 17 88 140 1,14
9 Endre Otterlei 3 9

-

11 -2 0 18 23 86 140 0,90
10 Gunnar Elgvin