TTA Åpningscup høst - 9. august 2018

Nr

Navn

1 Håkon Helling
2 Geir "Reka" Tollerud
3 - 4 Thomas Eiesar
3 - 4 Leif Inge Oen
5 -8 Geir Olsen
5 - 8 Ole K Sagmoen
5 - 8 Jack M Kristiansen
5 -8 Roy Rustad
9-16 Bjørg Klevengen
9-16 Monica Dahl Sagmoen
9-16 Tone Rommen
9-16 Emma Tollerud
9-16 Hege Andersson
9-16 Tom Arstad
9-16 Bjørn Hansen
9-16 Tom Arstad

Raske Legg: Roy  Thomas 14, 18, 19, Leif Inge 17, 2x18, 19, Ole K 18, Roy 19, Håkon 19

Høye Utganger: Ole K 103

Home