Tabell TTA - The Three Arrows - 501 høstserie 2016

Sluttabell medlemmer høst 2016 Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Helge Verket TTA 78 199   51 148 18 314 14 140 11x180 1,35 11 7,09  
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 71 174 - 83 91 38 254 18 103 4x180 1,16 12 5,92  
3 Ole K Sagmoen TTA 66 164 - 90 74 28 221 16 157 7x180 0,98 12 5,50  
4 Vidar Søderlind TTA 64 159 - 79 80 21 223 17 118 3x180 1,03 10 6,40  
5 Jan Langlie TTA 54 127 - 107 20 24 104 20 85 4x180 0,50 13 4,15 5
6 Tore Langaard TTA 51 126 - 110 16 18 224 18 155 4x180 1,03 13 3,92 1 - 12
7 Holger Dahlstrøm TTA 48 123 - 103 20 24 196 17 90 4x180 0,97 13 3,69  
8 Geir Holmen TTA 45 118 - 105 13 21 162 16 73 3x180 0,80 13 3,46 8-10-11
9 Bjørn Hansen TTA 40 105 - 105 0 15 186 18 139 4x180 0,95 12 3,33  
10 Derek Henry TTA 36 84 - 84 0 15 107 19 147 1x180 0,70 11 3,27  
11 Gunnar Elgvin TTA 36 89 - 97 -8 23 76 21 128 1x180 0,47 12 3,00  
12 Ronny Bjørnstad TTA 35 84 - 68 16 12 143 18 114 2x180 1,02 8 4,38  
13 Ingar Klaveness TTA 27 70 - 64 6 15 122 18 114 2x180 1,03 7 3,86  
14 Geir Olsen TTA 26 62 - 40 22 18 81 18 92 140 0,96 6 4,33  
15 Hege Andersson TTA 26 55 - 120 -65 3 58 22 76 140 0,34 13 2,00 5
16 Roy Rustad TTA 24 62 - 39 23 12 82 15 140 3x180 0,92 5 4,80  
17 Pål Torgersen TTA 21 48 - 82 -34 12 62 24 124 140 0,53 9 2,33  
18 Leif Inge Oen TTA 20 52 - 26 26 9 104 16 81 2x180 1,51 3 6,67  
19 Tom Arstad TTA 19 41   88 -47 13 38 20 60 162 0,33 9 2,11  
20 Henrik Tunhøvd TTA 18 42 - 40 2 13 61 19 98 1x180 0,88 5 3,60  
21 Geir Albert Raknes TTA 15 34 - 42 -8 3 59 18 104 1x180 0,81 5 3,00  
22 Ane Sørlund TTA 12 22 - 71 -49 0 23 21 120 135 0,25 7 1,71  
23 Tormod Bakke TTA 10 12 - 63 -51 8 9 21 58 140 0,13 7 1,43  
24 Geir Kjeksrud TTA 9 19 - 16 3 6 19 23 114 140 0,66 2 4,50  
25 Christian Hanstad TTA 8 17 - 10 7 3 18 20 60 1x180 0,75 2 4,00  
26 Geir Ove Kristiansen TTA 7 20 - 22 -2 3 29 19 70 140 0,74 2 3,50  
27 Reidar Kristoffersen TTA 7 14 - 32 -18 3 21 19 54 1x180 0,49 4 1,75  
28 Bjørg Klevengen TTA 5 8 - 16 -8 3 6 26 144 144 0,29 2 2,50  
29 Monica Sagmoen TTA 2 2 - 7 -5 0 1 32 26 134 0,11 1 2,00  
 
Raske Legg: Helge: 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Roy: 15. Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Ole K: 16, 3x17, 2x18, 5x19.Geir H: 17, 3x18, 2x19. Vidar: 3x17, 6x19. 
Holger: 17, 3x18, 6x19 Tore 2x18. Geir Albert: 18. Geir Olsen: 18, 19. Ingar: 18. Bjørn: 3x18, 2x19.  Ronny: 18, 3x19. Reka: 2x18, 7x19, Derek: 2x19, Reidar: 19. 
Henrik T 19. Geir Ove 19                              
                             
Høye Utg:Ole K: 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore: 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek: 147, 102. Bjørg: 144.Roy 140, 113. Bjørn H: 139, 104.
Helge: 130, 123, 2x110, 116, 101. Gunnar: 128. Pål 124. Ane: 120. Ronny: 114. Geir K: 114. Ingar: 114. Vidar: 108, 104, 100. Geir A: 104. Reka: 103, 101, 100.
   
Klossen: Tormod 84    
Sluttabell høst 2016 (alle) Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Helge Verket TTA 78 199   51 148 18 314 14 140 11x180 1,35 11 7,09  
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 71 174 - 83 91 38 254 18 103 4x180 1,16 12 5,92  
3 Ole K Sagmoen TTA 66 164 - 90 74 28 221 16 157 7x180 0,98 12 5,50  
4 Vidar Søderlind TTA 64 159 - 79 80 21 223 17 118 3x180 1,03 10 6,40  
5 Håkon Helling Golden Lion 57 131 - 66 65 15 210 14 157 7x180 1,15 10 5,70  
6 Jan Langlie TTA 54 127 - 107 20 24 104 20 85 4x180 0,50 13 4,15 5
7 Tore Langaard TTA 51 126 - 110 16 18 224 18 155 4x180 1,03 13 3,92 1 - 12
8 Holger Dahlstrøm TTA 48 123 - 103 20 24 196 17 90 4x180 0,97 13 3,69  
9 Geir Holmen TTA 45 118 - 105 13 21 162 16 73 3x180 0,80 13 3,46 8-10-11
10 Bjørn Hansen TTA 40 105 - 105 0 15 186 18 139 4x180 0,95 12 3,33  
11 Derek Henry TTA 36 84 - 84 0 15 107 19 147 1x180 0,70 11 3,27  
12 Gunnar Elgvin TTA 36 89 - 97 -8 23 76 21 128 1x180 0,47 12 3,00  
13 Ronny Bjørnstad TTA 35 84 - 68 16 12 143 18 114 2x180 1,02 8 4,38  
14 Birgitte Juler Marvin 33 79 - 36 43 15 65 20 116 140 0,65 6 5,50  
15 Stein Helling Strømsø 31 77 - 49 28 9 87 16 101 1x180 0,74 6 5,17  
16 Roar Ormåsen Golden Lion 27 71 - 55 16 12 94 20 88 140 0,82 7 3,86  
17 Ingar Klaveness TTA 27 70 - 64 6 15 122 18 114 2x180 1,03 7 3,86  
18 Geir Olsen TTA 26 62 - 40 22 18 81 18 92 140 0,96 6 4,33  
19 Hege Andersson TTA 26 55 - 120 -65 3 58 22 76 140 0,34 13 2,00 5
20 Roy Rustad TTA 24 62 - 39 23 12 82 15 140 3x180 0,92 5 4,80  
21 Pål Torgersen TTA 21 48 - 82 -34 12 62 24 124 140 0,53 9 2,33  
22 Leif Inge Oen TTA 20 52 - 26 26 9 104 16 81 2x180 1,51 3 6,67  
23 Tom Arstad TTA 19 41   88 -47 13 38 20 60 162 0,33 9 2,11  
24 Henrik Tunhøvd TTA 18 42 - 40 2 13 61 19 98 1x180 0,88 5 3,60  
25 John Juler Marvin 17 46 - 51 -5 12 62 18 116 140 0,73 6 2,83  
26 Ståle Sterseck King George 16 42 - 35 7 12 64 14 119 3x180 0,98 4 4,00  
27 Geir Albert Raknes TTA 15 34 - 42 -8 3 59 18 104 1x180 0,81 5 3,00  
28 Ane Sørlund TTA 12 22 - 71 -49 0 23 21 120 135 0,25 7 1,71  
29 Runar Gundersen Yorker 10 26 - 12 14 3 52 17 125 140 1,49 2 5,00  
30 Tormod Bakke TTA 10 12 - 63 -51 8 9 21 58 140 0,13 7 1,43  
31 Geir Kjeksrud TTA 9 19 - 16 3 6 19 23 114 140 0,66 2 4,50  
32 Kenneth Bråteng Namsos 8 22 - 4 18 3 34 17 117 2x180 1,48 1 8,00  
33 Oddmund Kolpus Public Sotra 8 19 - 9 10 3 51 14 105 1x180 2,04 1 8,00  
34 Christian Hanstad TTA 8 17 - 10 7 3 18 20 60 1x180 0,75 2 4,00  
35 Jan Arntsen King George 8 19 - 16 3 9 20 23 56 140 0,77 2 4,00  
36 Glenn Stubberud   8 18 - 25 -7 9 10 24 72 135 0,29 3 2,67  
37 Rune David The Playerz 7 17 - 7 10 3 31 16 111 160 1,48 1 7,00  
38 Geir Ove Kristiansen TTA 7 20 - 22 -2 3 29 19 70 140 0,74 2 3,50  
39 Reidar Kristoffersen TTA 7 14 - 32 -18 3 21 19 54 1x180 0,49 4 1,75  
40 Johnny F   6 16 - 6 10 3 15 18 55 140 0,79 1 6,00  
41 Tamara Schuur The Playerz 6 12 - 3 9 3 19 16 50 140 1,58 1 6,00  
42 Johnny Perdersen Yorker 6 14 - 7 7 3 27 17 100 140 1,50 1 6,00  
43 Thomas Kilberg   5 14 - 7 7 3 15 21 79 140 0,83 1 5,00  
44 Frank Lien DGA 5 14 - 19 -5 3 5 28 40 128 0,17 2 2,50  
45 Bjørg Klevengen TTA 5 8 - 16 -8 3 6 26 144 144 0,29 2 2,50  
46 Jørn Monsen Marvin 3 6 - 8 -2 3 13 23 32 140 1,18 1 3,00  
47 Charlie Winger DGA 3 5 - 7 -2 0 6 21 72 122 0,50 1 3,00  
48 Monica Sagmoen TTA 2 2 - 7 -5 0 1 32 26 134 0,11 1 2,00  
Raske Legg: Helge 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Odmund 14, 2x16, 2x17, 2x18, 19. Håkon 14, 2x15, 16, 2x17, 2x18, 9x19. Ståle 14, 19. Roy 15. 
Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Tamara 16, 17, 2x19. Stein 16, 18, 19. Ole 16, 3x17, 2x18, 5x19. Rune D 16, 18, 19. Geir H 17, 3x18, 2x19. Vidar 3x17, 6x19. 
 Runar 17, 2x18,  2x19. Holger 17, 3x18, 6x19 Johnny 17, 18. Kennerth 17, 18.Tore 2x18. Geir Albert 18. John 18. Geir Olsen 18, 19. Ingar 18.     
Bjørn 3x18, 2x19.  Ronny 18, 3x19. Reka 2x18, 7x19, Derek 2x19, Reidar 19. Henrik T 19. Geir Ove 19.
                             
Høye Utg: Håkon 157, 155, 140, 114, 106, 100. Ole K 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek 147, 102. Bjørg 144.
Roy 140, 113. Bjørn H 139, 104 Helge 130, 123, 2x110, 116, 101.Gunnar 128. Runar 125, 106. Pål 124. Ane 120, Ståle 117, 119, 103. Kenneth 117. Birgitte 116, 112. 
John 116, 100 Ronny 114. Geir K 114. Ingar 114. Rune D 111. Vidar 108, 104, 100. Odmund 105, Geir A 104. Reka 103, 101, 100. Stein 101. Johnny 100.
   
Klossen: Tormod 84    
Totalt etter 16 runder                            
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Helge Verket TTA 78 199   51 148 18 314 14 140 11x180 1,35 11 7,09
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 71 174 - 83 91 38 254 18 103 4x180 1,16 12 5,92
3 Ole K Sagmoen TTA 66 164 - 90 74 28 221 16 157 7x180 0,98 12 5,50
4 Vidar Søderlind TTA 64 159 - 79 80 21 223 17 118 3x180 1,03 10 6,40
5 Håkon Helling Golden Lion 57 131 - 66 65 15 210 14 157 7x180 1,15 10 5,70
6 Jan Langlie TTA 56 132 - 118 14 24 109 20 85 4x180 0,48 14 4,00
7 Tore Langaard TTA 55 137 - 130 7 18 250 18 155 4x180 1,00 15 3,67
8 Geir Holmen TTA 50 129 - 136 -7 24 182 16 73 3x180 0,76 16 3,13
9 Holger Dahlstrøm TTA 48 123 - 103 20 24 196 17 90 4x180 0,97 13 3,69
10 Bjørn Hansen TTA 40 105 - 105 0 15 186 18 139 4x180 0,95 12 3,33
11 Derek Henry TTA 36 84 - 84 0 15 107 19 147 180 0,70 11 3,27
12 Gunnar Elgvin TTA 36 89 - 97 -8 23 76 21 128 180 0,47 12 3,00
13 Ronny Bjørnstad TTA 35 84 - 68 16 12 143 18 114 2x180 1,02 8 4,38
14 Birgitte Juler Marvin 33 79 - 36 43 15 65 20 116 140 0,65 6 5,50
15 Stein Helling Strømsø 31 77 - 49 28 9 87 16 101 180 0,74 6 5,17
16 Roar Ormåsen Golden Lion 27 71 - 55 16 12 94 20 88 140 0,82 7 3,86
17 Ingar Klaveness TTA 27 70 - 64 6 15 122 18 114 2x180 1,03 7 3,86
18 Hege Andersson TTA 27 57 - 132 -75 3 62 22 76 140 0,33 14 1,93
19 Geir Olsen TTA 26 62 - 40 22 18 81 18 92 140 0,96 6 4,33
20 Roy Rustad TTA 24 62 - 39 23 12 82 15 140 3x180 0,92 5 4,80
21 Pål Torgersen TTA 21 48 - 82 -34 12 62 24 124 140 0,53 9 2,33
22 Leif Inge Oen TTA 20 52 - 26 26 9 104 16 81 2x180 1,51 3 6,67
23 Tom Arstad TTA 19 41   88 -47 13 38 20 60 162 0,33 9 2,11
24 Henrik Tunhøvd TTA 18 42 - 40 2 13 61 19 98 180 0,88 5 3,60
25 John Juler Marvin 17 46 - 51 -5 12 62 18 116 140 0,73 6 2,83
26 Ståle Sterseck King George 16 42 - 35 7 12 64 14 119 3x180 0,98 4 4,00
27 Geir Albert Raknes TTA 15 34 - 42 -8 3 59 18 104 180 0,81 5 3,00
28 Ane Sørlund TTA 12 22 - 71 -49 0 23 21 120 135 0,25 7 1,71
29 Runar Gundersen Yorker 10 26 - 12 14 3 52 17 125 140 1,49 2 5,00
30 Tormod Bakke TTA 10 12 - 63 -51 8 9 21 58 140 0,13 7 1,43
31 Geir Kjeksrud TTA 9 19 - 16 3 6 19 23 114 140 0,66 2 4,50
32 Kenneth Bråteng Namsos 8 22 - 4 18 3 34 17 117 2x180 1,48 1 8,00
33 Oddmund Kolpus Public Sotra 8 19 - 9 10 3 51 14 105 180 2,04 1 8,00
34 Christian Hanstad TTA 8 17 - 10 7 3 18 20 60 180 0,75 2 4,00
35 Jan Arntsen King George 8 19 - 16 3 9 20 23 56 140 0,77 2 4,00
36 Glenn Stubberud   8 18 - 25 -7 9 10 24 72 135 0,29 3 2,67
37 Rune David The Playerz 7 17 - 7 10 3 31 16 111 160 1,48 1 7,00
38 Geir Ove Kristiansen TTA 7 20 - 22 -2 3 29 19 70 140 0,74 2 3,50
39 Reidar Kristoffersen TTA 7 14 - 32 -18 3 21 19 54 180 0,49 4 1,75
40 Johnny F   6 16 - 6 10 3 15 18 55 140 0,79 1 6,00
41 Tamara Schuur The Playerz 6 12 - 3 9 3 19 16 50 140 1,58 1 6,00
42 Johnny Perdersen Yorker 6 14 - 7 7 3 27 17 100 140 1,50 1 6,00
43 Thomas Kilberg   5 14 - 7 7 3 15 21 79 140 0,83 1 5,00
44 Frank Lien DGA 5 14 - 19 -5 3 5 28 40 128 0,17 2 2,50
45 Bjørg Klevengen TTA 5 8 - 16 -8 3 6 26 144 144 0,29 2 2,50
46 Jørn Monsen Marvin 3 6 - 8 -2 3 13 23 32 140 1,18 1 3,00
47 Charlie Winger DGA 3 5 - 7 -2 0 6 21 72 122 0,50 1 3,00
48 Monica Sagmoen TTA 2 2 - 7 -5 0 1 32 26 134 0,11 1 2,00
 
Raske Legg: Helge 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Odmund 14, 2x16, 2x17, 2x18, 19. Håkon 14, 2x15, 16, 2x17, 2x18, 9x19. Ståle 14, 19. Roy 15. 
Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Tamara 16, 17, 2x19. Stein 16, 18, 19. Ole 16, 3x17, 2x18, 5x19. Rune D 16, 18, 19. Geir H 17, 3x18, 2x19. Vidar 3x17, 6x19. 
 Runar 17, 2x18,  2x19. Holger 17, 3x18, 6x19 Johnny 17, 18. Kennerth 17, 18.Tore 2x18. Geir Albert 18. John 18. Geir Olsen 18, 19. Ingar 18. 
Bjørn 3x18, 2x19.  Ronny 18, 3x19. Reka 2x18, 7x19, Derek 2x19, Reidar 19. Henrik T 19. Geir Ove 19.
 
Høye Utg: Håkon 157, 155, 140, 114, 106, 100. Ole K 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek 147, 102. Bjørg 144.
 Roy 140, 113. Bjørn H 139, 104 Helge 130, 123, 2x110, 116, 101.Gunnar 128. Runar 125, 106. Pål 124. Ane 120, Ståle 117, 119, 103. Kenneth 117. Birgitte 116, 112. 
 John 116, 100 Ronny 114. Geir K 114. Ingar 114. Rune D 111. Vidar 108, 104, 100. Odmund 105, Geir A 104. Reka 103, 101, 100. Stein 101. Johnny 100.
 
Klossen: Tormod 84  
Runde 16 15.12-2016                        
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Vidar Søderlind TTA 8 19 - 7 12 3 24 20 90 180 1,04
2 Helge Verket TTA 7 17 - 6 11 3 22 18 116 140 1,10
3 Leif Inge Oen TTA 7 17 - 9 8 3 39 16 81 140 1,70
4 Stein Helling Strømsø 6 14 - 7 7 3 13 21 98 171 0,72
5 Håkon Helling Golden Lion 5 12 - 5 7 3 23 18 40 180 1,64
6 Ole K Sagmoen TTA 5 12 - 7 5 3 18 22 56 140 1,13
7 Derek Henry TTA 5 11 - 7 4 3 10 27 40 140 0,67
8 Holger Dahlstrøm TTA 4 9 - 5 4 3 10 19 40 180 0,91
9 Geir Holmen TTA 4 11 - 9 2 3 11 24 52 133 0,65
10 Gunnar Elgvin TTA 4 8 - 6 2 3 9 21 89 125 0,82
11 Jan Langlie TTA 4 8 - 6 2 3 9 21 78 125 0,82
12 Jan Arntsen King George 3 8 - 8 0 3 11 24 56 140 0,85
13 Reidar Kristoffersen TTA 3 5 - 7