TTA Åpningscup høst - 11. august 2016

Nr

Navn

1 Geir "Reka" Tollerud
2 Helge Verket
3 - 4 Christian Hanstad
3 - 4 Tore Langaard
5 -8 Bjørn Hansen
5 - 8 Derek Henry
5 - 8 Geir Kjeksrud
5 -8 Roy Rustad
9-16 Henrik Tunhøvd
9-16 Hege Andersson
9-16 Geir Holmen
9-16 Reidar Kristoffersen
9-16 Jan Langlie
9-16 Ole K Sagmoen
9-16 Ronny Bjørnstad
9-16 Bjørg Klevengen
17 Tom Arstad

Raske Legg: Ronny 12 - Helge 17, 18 - Ole K 18 - Reka 18

Høye Utganger: Ronny 154, 121 - Helge 117 - Bjørn 110, 109 - Ole K 105

180 score: Roy 2 stk - Hege 1 stk

 

Home