TTA Vårcup 2. april 2009

Jan Langlie ble vinner av TTA vårcup 2009

Resultater:

Nr Navn
1 Jan Langlie
2 Ole K Sagmoen
3-4 Mette Hansen
3-4 Bjørn Hansen
5-8 Monica Dahl Sagmoen
5-8 George Carlsen
5-8 Anders Hestnes
5-8 Geir Ove Kristiansen
9-13 Trond Andersen
9-13 Pål Torgersen
9-13 Tore Langaard
9-13 Tormod Bakke
9-13 Gunnar Elgvinn

Raske leg: Jan 17, 2x18, Ole K 17, 20,  Mette 19, 2x20, Bjørn 2x20, Monica 20, Anders 20

Høye utg: Bjørn Hansen 104

HOME