Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2009

Sluttabell høsten 2009 Strykninger foretatt ( de 12 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Rune Andersson 76 194 - 70 124 3 395 14 160 7x180 1,51 11 6,91 -
2 Geir "Reka" Tollerud 76 185 - 89 96 0 369 14 134 3x180 1,35 12 6,33 8
3 Hege Løkken 66 167 - 78 89 8 292 15 149 5x180 1,23 11 6,00 -
4 Mette Hansen 64 164 - 94 70 0 286 13 158 8x180 1,11 12 5,33 -
5 Jan Langlie 61 164 - 105 59 14 213 14 108 5x180 0,84 12 5,08 10 - 14
6 Ole K Sagmoen 61 153 - 96 57 7 245 18 134 3x180 1,01 12 5,08 5 - 13
7 Bjørn Hansen 51 135 - 113 22 4 249 18 98 6x180 1,02 12 4,25 15
8 Tore Langaard 47 110 - 103 7 4 169 20 129 160 0,81 12 3,92 5 - 7
9 George Carlsen 46 121 - 119 2 6 215 18 130 1x180 0,92 12 3,83 7 - 11 - 14
10 Geir Holmen 41 91 - 93 -2 4 122 15 118 4x180 0,68 11 3,73 -
11 Pål Torgersen 28 68 - 71 -3 7 84 18 104 1x180 0,64 8 3,50 -
12 Monica D Sagmoen 28 61 - 109 -48 10 49 24 87 156 0,31 11 2,55 -
13 Bjørn Gunnarsrud 24 53 - 60 -7 6 76 16 60 2x180 0,71 7 3,43 -
14 Hege Andersson 22 47 - 104 -57 4 62 24 64 140 0,42 10 2,20 -
15 Lasse Gabrielsen 20 40 - 96 -56 16 35 22 107 140 0,29 9 2,22 -
16 Geir Ove Kristiansen 19 47 - 80 -33 4 88 22 100 1x180 0,72 8 2,38 -
17 Tronn Kjær 17 50 - 117 -67 15 72 22 110 2x180 0,47 11 1,55 -
19 Tormod Bakke 13 28 - 88 -60 11 27 22 78 140 0,26 8 1,63 -
20 Petter Waldenstrøm 11 33 - 82 -49 22 38 25 51 140 0,41 8 1,38 -
21 Kai Aspebakken 9 21 - 3 18 0 32 18 68 1x180 1,33 1 9,00 -
22 Odd Gabrielsen 9 21 - 29 -8 0 31 18 98 156 0,62 3 3,00 -
23 Per Arne Pedersen 8 23 - 15 8 0 48 16 90 177 1,26 2 4,00 -
24 Derek Henry 8 15 - 14 1 0 21 21 95 140 0,72 2 4,00 -
25 Trond Andersen 6 14 - 70 -56 6 9 32 55 132 0,12 6 1,00 -
26 Jan Inge Grødahl 5 11 - 7 4 0 28 23 40 140 1,56 1 5,00 -
27 Helge Verket 5 11 - 9 2 0 17 22 76 1x180 0,85 1 5,00 -
28 Gry Mørkrid 4 5 - 22 -17 4 4 46 32 134 0,17 2 2,00 -
29 Jan Erik Stang 0 0 - 12 -12 3 0 0 0 98 0,00 1 0,00 -
 
Raske legg: Mette 13, 16, 17, 5x18, 5x19, Rune A 2x14, 2x15, 3x16, 6x17, 14x18, 10x19, Jan L 2x14, 4x17, 2x18, 4x19, Reka 14, 3x16, 6x17, 4x18, 6x19,
Hege L 4x15, 2x16, 2x17, 2x18, 8x19, Geir H 15, 18,  Per A 16, 18, 19, Bjørn G 16, Bjørn H 2x18, 2x19, Kai 2x18, George 18, 3x19, Ole K 18, 19,
Pål 18, Geir H 18, Odd 18, 
 
Høye utg: Rune A 160, 123, 118, 114, 113, 112, 109, Mette 158, Hege L 149, 114, 112, 104,  Reka 134, 120, 2x118, 111, 110, 109, 2x100, Ole K 134, 110,
George 130, 105, 101, Tore 129, 114, Geir H 118, 115, 100, Tore 115, Tronn K 110, Jan L 108, 100, Lasse 107, Pål 104, Geir O 100
 
Klossen: Lasse 122
Totalt etter 15 runder                          
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Geir "Reka" Tollerud 80 196 - 98 98 3 397 14 134 3x180 1,36 13 6,15
2 Rune Andersson 76 194 - 70 124 3 395 14 160 7x180 1,51 11 6,91
3 Ole K Sagmoen 67 169 - 113 56 10 274 18 134 3x180 1,01 14 4,79
4 Hege Løkken 66 167 - 78 89 8 292 15 149 5x180 1,23 11 6,00
5 Jan Langlie 66 177 - 125 52 14 234 14 108 5x180 0,81 14 4,71
6 Mette Hansen 64 164 - 94 70 0 286 13 158 8x180 1,11 12 5,33
7 Bjørn Hansen 53 139 - 124 15 4 265 18 98 6x180 1,02 13 4,08
8 George Carlsen 52 135 - 150 -15 6 262 18 130 1x180 0,94 15 3,47
9 Tore Langaard 51 117 - 122 -5 8 186 20 129 160 0,81 14 3,64
10 Geir Holmen 41 91 - 93 -2 4 122 15 118 4x180 0,68 11 3,73
11 Pål Torgersen 28 68 - 71 -3 7 84 18 104 1x180 0,64 8 3,50
12 Monica D Sagmoen 28 61 - 109 -48 10 49 24 87 156 0,31 11 2,55
13 Bjørn Gunnarsrud 24 53 - 60 -7 6 76 16 60 2x180 0,71 7 3,43
14 Hege Andersson 22 47 - 104 -57 4 62 24 64 140 0,42 10 2,20
15 Lasse Gabrielsen 20 40 - 96 -56 16 35 22 107 140 0,29 9 2,22
16 Geir Ove Kristiansen 19 47 - 80 -33 4 88 22 100 1x180 0,72 8 2,38
17 Tronn Kjær 17 50 - 117 -67 15 72 22 110 2x180 0,47 11 1,55
18 Tormod Bakke 13 28 - 88 -60 11 27 22 78 140 0,26 8 1,63
19 Petter Waldenstrøm 11 33 - 82 -49 22 38 25 51 140 0,41 8 1,38
20 Kai Aspebakken 9 21 - 3 18 0 32 18 68 1x180 1,33 1 9,00
21 Odd Gabrielsen 9 21 - 29 -8 0 31 18 98 156 0,62 3 3,00
22 Per Arne Pedersen 8 23 - 15 8 0 48 16 90 177 1,26 2 4,00
23 Derek Henry 8 15 - 14 1 0 21 21 95 140 0,72 2 4,00
24 Trond Andersen 6 14 - 70 -56 6 9 32 55 132 0,12 6 1,00
25 Jan Inge Grødahl 5 11 - 7 4 0 28 23 40 140 1,56 1 5,00
26 Helge Verket 5 11 - 9 2 0 17 22 76 1x180 0,85 1 5,00
27 Gry Mørkrid 4 5 - 22 -17 4 4 46 32 134 0,17 2 2,00
28 Jan Erik Stang 0 0 - 12 -12 3 0 0 0 98 0,00 1 0,00
 
Raske legg: Mette 13, 16, 17, 5x18, 5x19, Rune A 2x14, 2x15, 3x16, 6x17, 14x18, 10x19, Jan L 2x14, 4x17, 2x18, 4x19,  
Reka 14, 3x16, 6x17, 4x18, 6x19, Hege L 4x15, 2x16, 2x17, 2x18, 8x19, Geir H 15, 18,  Per A 16, 18, 19, Bjørn G 16, Bjørn H 2x18, 2x19, 
Kai 2x18, George 18, 3x19, Ole K 18, 19, Pål 18, Geir H 18, Odd 18, 
 
Høye utg: Rune A 160, 123, 118, 114, 113, 112, 109, Mette 158, Hege L 149, 114, 112, 104,  Reka 134, 120, 2x118, 111, 110, 109, 2x100, 
Ole K 134, 110, George 130, 105, 101, Tore 129, 114, Geir H 118, 115, 100, Tore 115, Tronn K 110, Jan L 108, 100, Lasse 107 
Pål 104, Geir O 100
 
Klossen: Lasse 122
Runde 15 (10.12.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 21 - 8 13 0 39 16 95 140 1,34
2 Rune Andersson 6 17 - 9 8 3 32 18 86 180 1,39
3 Hege Løkken 6 14 - 6 8 0 24 15 114 140 1,20
4 Mette Hansen 5 15 - 7 8 0 28 13 68 140 1,27
5 Ole K Sagmoen 4 10 - 8 2 0 18 22 74 180 1,00
6 Tore Langaard 3 9 - 8 1 0 13 21 59 140 0,76
7 George Carlsen 3 11 - 11 0 0 23 20 42 140 1,05
8 Jan Langlie 3 10 - 10 0 4 11 25 40 140 0,69
9 Pål Torgersen 3 8 - 10 -2 0 9 27 67 180 0,50
10 Hege Andersson 3 6 - 9 -3 0 6 32 20 121 0,40
11 Monica D Sagmoen 3 8 - 12 -4 4 5 35 52 156 0,31
12 Bjørn Gunnarsrud 2 6 - 10 -4 0 6 25 36 140 0,38
13 Bjørn Hansen 2 4 - 11 -7 0 16 23 59 140 1,07
14 Petter Waldenstrøm 1 4 - 10 -6 7 1 55 8 100 0,14
15 Tronn Kjær 1 4 - 12 -8 0 6 23 39 135 0,38
 
Raske legg: Mette 13, Hege L 15, 18, Reka 2x16, 17, 18, 19, Rune 18, 2x19
 
Høye utg: Hege L 114
 
Klossen:
Runde 14 (03.12.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 9 21 - 3 18 0 44 16 112 140 1,83
2 Hege Løkken 8 20 - 4 16 4 24 16 76 140 1,20
3 Geir "Reka" Tollerud 6 13 - 6 7 0 30 17 110 140 1,58
4 Bjørn Gunnarsrud 5 10 - 6 4 3 8 27 32 140 0,62
5 Jan Inge Grødahl 5 11 - 7 4 0 28 23 40 140 1,56
6 Tore Langaard 5 10 - 7 3 0 13 24 129 140 0,76
7 Ole K Sagmoen 5 11 - 9 2 4 17 20 134 140 1,06
8 Geir Holmen 5 9 - 8 1 0 12 25 45 140 0,71
9 Bjørn Hansen 5 11 - 14 -3 4 20 21 73 140 0,95
10 Pål Torgersen 4 7 - 8 -1 0 6 30 87 156 0,40
11 Jan Langlie 3 6 - 9 -3 0 8 24 57 140 0,53
12 Petter Waldenstrøm 3 6 - 9 -3 0 7 25 40 134 0,47
13 Hege Andersson 3 5 - 10 -5 0 11 28 32 140 0,73
14 Lasse Gabrielsen 3 4 - 11 -7 0 3 33 107 107 0,20
15 George Carlsen 2 4 - 12 -8 0 18 25 32 140 1,13
16 Tronn Kjær 1 4 - 11 -7 3 5 29 60 140 0,42
17 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 2 - - 125 0,17
 
Raske legg:  Rune 16, 3x17, 19, Hege L 16, 19, Reka 17
 
Høye utg: Ole K 134, Tore 129, Rune 112, Reka 110, Lasse 107
 
Klossen: 
Runde 13 (26.11.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Kai Aspebakken 9 21 - 3 18 0 32 18 68 180 1,33
2 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 8 10 0 26 20 120 140 1,00
3 Hege Løkken 7 15 - 9 6 0 30 19 85 180 1,25
4 George Carlsen 5 13 - 10 3 0 21 19 48 180 0,91
5 Tore Langaard 5 12 - 9 3 0 17 23 115 140 0,81
6 Rune Andersson 5 11 - 9 2 0 27 17 91 140 1,35
7 Helge Verket 5 11 - 9 2 0 17 22 76 180 0,85
8 Bjørn Hansen 5 10 - 9 1 0 15 22 85 180 0,79
9 Mette Hansen 4 10 - 10 0 0 13 20 88 140 0,65
10 Geir Holmen 4 8 - 8 0 0 10 23 40 140 0,63
11 Derek Henry 4 6 - 6 0 0 10 24 95 125 0,83
12 Ole K Sagmoen 3 10 - 10 0 3 15 23 60 140 0,88
13 Monica D Sagmoen 3 9 - 10 -1 3 7 30 86 115 0,44
14 Jan Langlie 3 8 - 9 -1 0 15 25 90 140 0,88
15 Bjørn Gunnarsrud 3 7 - 9 -2 3 7 21 32 140 0,54
16 Tormod Bakke 3 7 - 9 -2 3 2 50 16 140 0,15
17 Petter Waldenstrøm 1 4 - 11 -7 3 2 28 51 120 0,17
18 Trond Andersen 0 3 - 12 -9 3 - 38 55 96 0,00
19 Tronn Kjær 0 1 - 12 -11 3 3 26 53 100 0,30
20 Jan Erik Stang 0 0 - 12 -12 3 - - - 98 0,00
 
Raske legg: Rune 17, Kai 2x18, Hege L 2x19, George 19
 
Høye utg: Reka 120, Tore 115
 
Klossen: 
Runde 12 (19.11.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 20 - 7 13 0 45 15 114 3x180 1,67
2 Hege Løkken 8 20 - 7 13 0 30 16 149 149 1,11
3 Geir "Reka" Tollerud 7 16 - 8 8 0 30 17 76 140 1,25
4 Jan Langlie 6 14 - 10 4 0 15 21 100 140 0,63
5 Mette Hansen 5 11 - 7 4 0 27 21 70 140 1,50
6 George Carlsen 5 11 - 9 2 0 20 20 59 140 1,00
7 Geir Holmen 5 9 - 10 -1 0 14 21 41 2x180 0,74
8 Ole K Sagmoen 4 8 - 7 1 0 16 22 44 140 1,07
9 Monica D Sagmoen 4 7 - 9 -2 0 7 30 32 138 0,44
10 Pål Torgersen 4 8 - 11 -3 4 9 20 46 135 0,60
11 Lasse Gabrielsen 3 8 - 10 -2 4 4 30 72 140 0,29
12 Bjørn Hansen 3 8 - 11 -3 0 17 21 76 140 0,89
13 Hege Andersson 3 7 - 10 -3 0 9 24 55 140 0,53
14 Tore Langaard 3 6 - 10 -4 0 14 20 89 140 0,88
15 Bjørn Gunnarsrud 3 5 - 11 -6 0 9 27 56 123 0,56
16 Gry Mørkrid 3 4 - 10 -6 4 1 46 32 121 0,10
17 Tormod Bakke 1 3 - 12 -9 0 2 33 54 101 0,13
 
Raske legg: Rune 15, 3x18, 2x19, Hege L 16, 18 Reka 3x17, 18
 
Høye utg: Hege L 149, Rune 114, Jan L 100
 
Klossen: 
Runde 11 (12.10.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 19 - 9 10 0 27 19 108 140 0,96
2 Rune Andersson 6 16 - 5 11 0 32 16 92 140 1,52
3 Mette Hansen 6 16 - 6 10 0 30 18 78 140 1,36
4 Hege Løkken 6 19 - 11 8 0 35 17 98 2x180 1,17
5 Ole K Sagmoen 4 11 - 9 2 3 12 25 36 140 0,71
6 Bjørn Hansen 4 10 - 8 2 0 20 20 76 140 1,11
7 Tore Langaard 4 11 - 10 1 0 12 20 50 160 0,57
8 Derek Henry 4 9 - 8 1 0 11 21 66 140 0,65
9 Pål Torgersen 2 8 - 9 -1 0 9 26 73 111 0,53
10 George Carlsen 2 5 - 9 -4 0 14 24 86 140 1,00
11 Hege Andersson 2 5 - 10 -5 0 8 31 20 140 0,53
12 Bjørn Gunnarsrud 2 5 - 10 -5 0 17 32 26 140 1,13
13 Tronn Kjær 2 5 - 11 -6 0 10 26 52 140 0,63
14 Petter Waldenstrøm 1 5 - 10 -5 3 8 30 42 140 0,67
15 Monica D Sagmoen 1 3 - 12 -9 0 4 29 68 120 0,27
16 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 4 33 20 132 0,29
 
Raske legg: Rune 16, 19, Hege L 2x17, 19, Mette 18, Jan L 2x19
 
Høye utg: Jan L 108
 
Klossen: 
Runde 10 (05.11.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 20 - 8 12 0 32 16 80 2x180 1,14
2 Rune Andersson 7 17 - 5 12 0 40 14 89 180 1,82
3 Hege Løkken 7 17 - 9 8 4 33 15 112 140 1,50
4 Geir "Reka" Tollerud 7 17 - 10 7 0 40 17 100 140 1,48
5 Bjørn Gunnarsrud 6 12 - 5 7 0 13 16 60 180 0,76
6 Bjørn Hansen 5 12 - 7 5 0 23 21 81 140 1,21
7 Geir Holmen 5 11 - 7 4 0 12 27 36 140 0,67
8 Ole K Sagmoen 5 11 - 9 2 0 21 22 60 180 1,05
9 Tore Langaard 4 7 - 7 0 0 13 20 76 140 0,93
10 George Carlsen 4 8 - 9 -1 0 12 26 40 140 0,71
11 Trond Andersen 3 7 - 10 -3 0 2 37 34 117 0,12
12 Petter Waldenstrøm 3 7 - 10 -3 0 7 33 30 125 0,41
13 Monica D Sagmoen 3 5 - 9 -4 0 5 25 58 140 0,36
14 Tronn Kjær 3 5 - 10 -5 0 6 27 84 122 0,40
15 Hege Andersson 3 5 - 10 -5 4 4 27 56 125 0,36
16 Jan Langlie 2 7 - 11 -4 0 13 22 40 140 0,72
17 Lasse Gabrielsen 2 3 - 10 -7 4       98 0,00
18 Geir Ove Kristiansen 2 5 - 14 -9 0 8 22 40