Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2008

Sluttabell Høst 2008 Strykninger foretatt ( de 12 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Jan Langlie 82 199 - 69 130 4 286 14 132 15x180 1,08 12 6,83 3 - 6 - 14
2 Geir "Reka" Tollerud 74 161 - 72 89 0 319 13 119 6x180 1,37 12 6,17 -
3 Mette Hansen 70 174 - 91 83 4 327 13 148 10x180 1,25 12 5,83 10
4 Ole K Sagmoen 62 155 - 104 51 3 288 15 105 4x180 1,13 12 5,17 2 - 11
5 Bjørn Hansen 57 135 - 105 30 4 230 18 151 1x180 0,97 12 4,75 9
6 Tore Langaard 50 130 - 110 20 4 178 15 152 1x180 0,75 12 4,17 5 - 7 - 14
7 Geir Ove Kristiansen 41 95 - 102 -7 7 150 19 92 2x180 0,79 12 3,42 -
8 Geir Holmen 38 95 - 118 -23 4 144 18 102 140 0,69 12 3,17 -
9 Tronn Kjær 29 77 - 116 -39 8 69 19 66 2x180 0,37 12 2,42 13
10 George Carlsen 28 57 - 77 -20 8 87 17 126 140 0,69 8 3,50 -
11 Monica Dahl 26 53 - 109 -56 20 42 24 88 1x180 0,30 11 2,36 -
12 Pål Torgersen 24 60 - 80 -20 0 91 19 147 147 0,65 8 3,00 -
13 Bjørn Gunnarsrud 23 69 - 61 8 8 108 17 108 2x180 0,89 6 3,83 -
14 Trond Andersen 14 23 - 101 -78 16 19 29 20 140 0,18 9 1,56 -
15 Kjell Vidar Lystad 12 27 - 43 -16 0 42 21 97 140 0,60 4 3,00 -
16 Tormod Bakke 11 21 - 51 -30 8 22 29 62 140 0,34 5 2,20 -
17 Rune Andersson 10 21 - 16 5 0 27 17 71 1x180 0,73 2 5,00 -
18 Gunnar Elgvin 8 25 - 34 -9 0 33 18 82 140 0,56 3 2,67 -
19 Hege K Andersson 3 8 - 9 -1 0 8 29 60 140 0,47 1 3,00 -
20 Erik Sandberg 2 2 - 24 -22 0 4 44 21 115 0,15 2 1,00 -
21 Randi Andersson 1 3 - 10 -7 7 0 0 0 77 0,00 1 1,00 -
22 Jan Erik Stang 1 1 - 12 -11 0 0 49 8 85 0,00 1 1,00 -
23 Petter Waldenstrøm 1 9 - 22 -13 7 4 27 113 140 0,17 2 0,50 -
 
Raske legg: Mette 13, 15, 2x16, 3x17, 3x18, 5x19, Reka 13, 2x14, 2x15, 16, 5x17, 3x18, 9x19, Jan L 14, 3x16, 7x17, 7x18, 16x19, Ole K 15, 16, 2x17, 18, 2x19
Tore 15, 18, 3x19, Bjørn G 17, 2x19, George 17, 19, Rune 17, Bjørn H 2x18, 2x19, Gunnar 18, Geir H 18, Tronn 19, Geir Ove 19, Pål 19, 
 
Høye utg: Tore 2x152, 140, 104, 100, Bjørn H 151, 107, Mette 148, 123, 118, 115, 114, 110, 102, Pål 147, 102, Jan L 132, 105, 101, George 126, Reka 119, 100
Petter 113, Bjørn G 108, Ole K 105, 100, Geir H 102, 
 
Klossen: Trond A 104
Totalt etter 15 runder                          
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Jan Langlie 96 231 - 94 137 4 345 14 132 15x180 1,07 15 6,40
2 Geir "Reka" Tollerud 74 161 - 72 89 0 319 13 119 6x180 1,37 12 6,17
3 Mette Hansen 74 181 - 98 83 4 344 13 148 10x180 1,25 13 5,69
4 Ole K Sagmoen 70 170 - 123 47 3 330 15 105 4x180 1,14 14 5,00
5 Bjørn Hansen 60 144 - 115 29 4 253 18 151 1x180 0,99 13 4,62
6 Tore Langaard 57 149 - 139 10 8 210 15 152 1x180 0,75 15 3,80
7 Geir Ove Kristiansen 41 95 - 102 -7 7 150 19 92 2x180 0,79 12 3,42
8 Geir Holmen 38 95 - 118 -23 4 144 18 102 140 0,69 12 3,17
9 Tronn Kjær 30 81 - 128 -47 8 76 19 66 2x180 0,38 13 2,31
10 George Carlsen 28 57 - 77 -20 8 87 17 126 140 0,69 8 3,50
11 Monica Dahl 26 53 - 109 -56 20 42 24 88 1x180 0,30 11 2,36
12 Pål Torgersen 24 60 - 80 -20 0 91 19 147 147 0,65 8 3,00
13 Bjørn Gunnarsrud 23 69 - 61 8 8 108 17 108 2x180 0,89 6 3,83
14 Trond Andersen 14 23 - 101 -78 16 19 29 20 140 0,18 9 1,56
15 Kjell Vidar Lystad 12 27 - 43 -16 0 42 21 97 140 0,60 4 3,00
16 Tormod Bakke 11 21 - 51 -30 8 22 29 62 140 0,34 5 2,20
17 Rune Andersson 10 21 - 16 5 0 27 17 71 1x180 0,73 2 5,00
18 Gunnar Elgvin 8 25 - 34 -9 0 33 18 82 140 0,56 3 2,67
19 Hege K Andersson 3 8 - 9 -1 0 8 29 60 140 0,47 1 3,00
20 Erik Sandberg 2 2 - 24 -22 0 4 44 21 115 0,15 2 1,00
21 Randi Andersson 1 3 - 10 -7 7 0 0 0 77 0,00 1 1,00
22 Jan Erik Stang 1 1 - 12 -11 0 0 49 8 85 0,00 1 1,00
23 Petter Waldenstrøm 1 9 - 22 -13 7 4 27 113 140 0,17 2 0,50
 
Raske legg: Mette 13, 15, 2x16, 3x17, 3x18, 5x19, Reka 13, 2x14, 2x15, 16, 5x17, 3x18, 9x19, Jan L 14, 3x16, 7x17, 7x18, 16x19, 
Ole K 15, 16, 2x17, 18, 2x19, Tore 15, 18, 3x19, Bjørn G 17, 2x19, George 17, 19, Rune 17, Bjørn H 2x18, 2x19, Gunnar 18, Geir H 18, 
Tronn 19, Geir Ove 19, Pål 19
 
Høye utg: Tore 2x152, 140, 104, 100, Bjørn H 151, 107, Mette 148, 123, 118, 115, 114, 110, 102, Pål 147, 102, Jan L 132, 105, 101, George 126,  
Reka 119, 100, Petter 113, Bjørn G 108, Ole K 105, 100, Geir H 102, 
 
Klossen: Trond A 104
Runde 15 (11.12.08)                  
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Tore Langaard 7 18 - 9 9 0 23 20 72 140 0,85
2 Jan Langlie 6 14 - 5 9 0 22 18 74 140 1,16
3 Pål Torgersen 6 13 - 10 3 0 20 22 64 135 0,87
4 Geir Holmen 5 14 - 9 5 0 14 22 50 140 0,61
5 Mette Hansen 4 11 - 8 3 0 17 21 72 140 0,89
6 Ole K Sagmoen 4 9 - 8 1 0 20 24 40 140 1,18
7 Bjørn Hansen 4 9 - 11 -2 0 22 18 84 140 1,10
8 Geir Ove Kristiansen 3 10 - 10 0 4 10 25 40 140 0,63
9 Monica Dahl 3 6 - 7 -1 4 7 33 36 119 0,78
10 Bjørn Gunnarsrud 2 8 - 9 -1 0 11 22 45 140 0,65
11 George Carlsen 2 6 - 10 -4 4 7 24 38 140 0,58
12 Tronn Kjær 2 4 - 9 -5 0 7 30 14 140 0,54
13 Jan Erik Stang 1 1 - 12 -11 0 0 49 8 85 0,00
 
Raske legg: Jan L 18, 4x19, Bjørn H 18
 
Høye utg: 
 
Klossen:
Runde 14 (04.11.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 2 16 0 34 18 119 180 1,70
2 Ole K Sagmoen 6 14 - 12 2 0 26 17 105 140 1,00
3 Mette Hansen 5 12 - 8 4 0 24 17 50 140 1,20
4 Geir Holmen 4 12 - 8 4 0 25 18 83 140 1,25
5 Bjørn Hansen 4 11 - 11 0 0 25 18 59 140 1,14
6 Jan Langlie 4 10 - 12 -2 0 27 17 52 4x180 1,23
7 Bjørn Gunnarsrud 3 10 - 9 1 0 14 24 87 140 0,74
8 Tronn Kjær 3 7 - 8 -1 0 6 25 66 140 0,40
9 Pål Torgersen 3 9 - 11 -2 0 17 21 102 140 0,85
10 Geir Ove Kristiansen 3 6 - 8 -2 0 18 21 63 140 1,29
11 Tore Langaard 2 7 - 10 -3 4 9 27 152 152 0,69
12 Monica Dahl 2 6 - 10 -4 4 6 32 38 123 0,50
13 Trond Andersen 2 3 - 10 -7 4 - - - 91 0,00
 
Raske legg: Jan L 17, 18, 19,  Mette 17, Ole K 17, Reka 18, 2x19 Geir H 18, Bjørn H 18
 
Høye utg: Tore 152, Reka 119, Ole K 105, Pål 102
 
Klossen: Står
Runde 13 (27.11.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 16 - 5 11 0 24 19 88 140 1,14
2 Geir "Reka" Tollerud 5 9 - 4 5 0 18 15 92 180 1,38
3 Bjørn Gunnarsrud 5 14 - 11 3 0 20 19 70 140 0,80
4 Ole K Sagmoen 5 10 - 7 3 0 15 20 65 180 0,88
5 George Carlsen 5 9 - 9 0 0 9 17 61 140 0,50
6 Geir Holmen 4 8 - 7 1 0 8 28 32 140 0,53
7 Geir Ove Kristiansen 4 6 - 9 -3 0 12 22 90 140 0,80
8 Tore Langaard 3 9 - 10 -1 0 10 24 152 152 0,53
9 Tronn Kjær 1 4 - 12 -8 0 7 20 60 140 0,44
10 Tormod Bakke 1 1 - 12 -11 0 6 30 2 140 0,46
 
Raske legg: Reka 15, George 17, Jan L 4x19, Bjørn G 19
 
Høye utg: Tore 152
 
Klossen: Står
Runde 12 (20.11.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 5 13 0 28 16 96 4x180 1,22
2 Bjørn Hansen 6 14 - 7 7 0 23 22 47 140 1,10
3 Mette Hansen 6 17 - 12 5 0 37 20 118 180 1,28
4 Ole K Sagmoen 5 14 - 11 3 0 26 22 74 140 1,04
5 Tore Langaard 4 13 - 9 4 0 14 20 100 140 0,64
6 Geir "Reka" Tollerud 4 8 - 7 1 0 20 13 80 2x180 1,33
7 Geir Holmen 3 8 - 10 -2 0 11 23 50 140 0,61
8 Bjørn Gunnarsrud 3 9 - 12 -3 4 16 23 78 180 0,94
9 Geir Ove Kristiansen 2 7 - 9 -2 0 10 21 72 140 0,63
10 Tronn Kjær 2 7 - 10 -3 4 4 31 56 125 0,31
11 Tormod Bakke 2 5 - 10 -5 4 2 33 47 100 0,18
12 George Carlsen 2 4 - 9 -5 0 5 30 42 140 0,38
13 Kjell Vidar Lystad 2 4 - 11 -7 0 7 24 76 140 0,47
 
Raske legg: Reka 13, 17, 19 Jan L 16, 2x17, 
 
Høye utg: Mette 118, 115, Tore 100
 
Klossen: Står
Runde 11 (13.11.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 3 15 0 23 17 101 140 1,10
2 Bjørn Hansen 6 14 - 7 7 0 18 20 96 140 0,86
3 Mette Hansen 5 12 - 8 4 0 21 19 51 180 1,05
4 George Carlsen 5 9 - 9 0 0 14 19 126 140 0,78
5 Monica Dahl 4 7 - 8 -1 0 4 24 76 137 0,27
6 Ole K Sagmoen 4 6 - 9 -3 0 12 20 66 140 0,80
7 Bjørn Gunnarsrud 3 9 - 11 -2 0 18 17 108 180 0,90
8 Tore Langaard 3 8 - 11 -3 0 16 19 104 140 0,84
9 Tronn Kjær 1 5 - 12 -7 0 9 24 34 180 0,53
10 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 5 35 4 129 0,36
 
Raske legg: Jan L 17, Bjørn G 17, Mette 19, George 19, Tore 19
 
Høye utg: George 126, Bjørn G 108, Tore 104, Jan L 101
 
Klossen: 
Runde 10 (06.11.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Bjørn Gunnarsrud 7 19 - 9 10 4 29 19 68 140 1,21
2 Ole K Sagmoen 6 14 - 6 8 0 22 17 100 140 1,10
3 Jan Langlie 6 16 - 11 5 0 30 18 75 180 1,11
4 Geir "Reka" Tollerud 5 10 - 8 2 0 20 17 87 140 1,11
5 Mette Hansen 4 7 - 7 0 0 17 13 84 180 1,21
6 George Carlsen 4 7 - 7 0 4 4 29 32 121 0,40
7 Tore Langaard 4 11 - 12 -1 4 12 22 66 121 0,63
8 Bjørn Hansen 3 10 - 9 1 0 17 19 74 137 0,89
9 Geir Ove Kristiansen 2 6 - 10 -4 0 11 27 31 140 0,69
10 Geir Holmen 2 5 - 9 -4 0 9 28 52 140 0,64
11 Pål Torgersen 1 1 - 12 -11 0 6 42 2 128 0,46
 
Raske legg: Mette 13, Reka 17, 19, Ole K 17, Jan L 2x18, 19, Bjørn H 19, Bjørn G 19
 
Høye utg: Ole K 100
 
Klossen: Står
Runde 9 (30.10.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 6 12 0 37 15 88 2x180 1,54
2 Mette Hansen 7 17 - 7 10 0 30 18 99 140 1,25
3 Jan Langlie 5 15 - 6 9 0 23 17 78 180 1,10
4 Geir Ove Kristiansen 4 9 - 7 2 0 17 20 92 134 1,06
5 Ole K Sagmoen 4 8 - 6 2 0 19 19 53 140 1,36
6 Geir Holmen 4 10 - 12 -2 4 10 23 87 140 0,56
7 Tore Langaard 3 8 - 6 2 0 7 22 60 140 0,50
8 Bjørn Hansen 3 9 - 10 -1 0 23 23 62 140 1,21
9 Monica Dahl 3 9 - 11 -2 4 5 38 55 135 0,31
10 Tronn Kjær 2 4 - 9 -5 0 3 20 36 100 0,23
11 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 4 2 40 10 140 0,20
12 Tormod Bakke 2 4 - 11 -7 0 5 31 56 102 0,33
13 George Carlsen 2 3 - 11 -8 0 12 26 20 140 0,86
 
Raske legg: Reka 15, 16, 2x17, Jan L 17, 18, 19, Mette 2x18, 19, Ole K 19
 
Høye utg: 
 
Klossen: Står
Runde 8 (16.10.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 9 21 - 5 16 4 21 16 61 180 0,95
2 Ole K Sagmoen 8 20 - 7 13 0 35 19 85 140 1,30
3 Geir Ove Kristiansen 6 14 - 5 9 3 15 22 60 140 0,94
4 Bjørn Hansen 6 13 - 11 2 0 16 21 48 140 0,67
5 Mette Hansen 5 13 - 6 7 0 23 20 123 156 1,21
6 Tore Langaard 5 12 - 13 -1 0 24 18 68 140 0,96
7 George Carlsen 5 10 - 12 -2 0 19 25 73 140 0,86
8 Tronn Kjær 4 10 - 8 2 0 9 22 54 140 0,50
9 Rune Andersson 4 9 - 9 0 0 9 23 71 180 0,50
10 Kjell Vidar Lystad 4 8 - 8 0 0 18 23 58 140 1,13
11 Pål Torgersen 4 6 - 6 0 0 7 21 147 147 0,58
12 Hege K Andersson 3 8 - 9 -1 0 8 29 60 140 0,47
13 Monica Dahl 3 5 - 10 -5 4 1 32 8 100 0,09
14 Geir Holmen 3 4 - 10 -6 0 8 27 36 135 0,57
15 Trond Andersen 2 3 - 13 -10 0 2 38 16 100 0,13
16 Randi Andersson 1 3 - 10 -7 7 - - - 77 0,00
17 Erik Sandberg 1 1 - 12 -11 0 2 54 2 109 0,15
 
Raske legg: Jan L 16, 18, 19, Tore 18, 19, Ole K 19
 
Høye utg: Pål 147, Mette 123, 114
 
Klossen: Står
Runde 7 (09.10.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 20 - 6 14 0 28 16 98 3x180 1,08
2 Ole K Sagmoen 6 16 - 7 9 3 27 15 85 1x180 1,35
3 Mette Hansen 6 13 - 4 9 0 27 15 148 1x180 1,59
4 Geir "Reka" Tollerud 6 15 - 8 7 0 34 14 61 140 1,48
5 Bjørn Hansen 4 11 - 8 3 4 15 24 40 125 1,00
6 Gunnar Elgvin 4 10 - 9 1 0 14 27 46 140 0,74
7 Kjell Vidar Lystad 4 10 - 11 -1 0 10 21 97 125 0,48
8 Geir Ove Kristiansen 3 8 - 8 0 0 10 23 56 140 0,63
9 Pål Torgersen 3 9 - 11 -2 0 10 25 40 140 0,50
10 Tronn Kjær 2 8 - 9 -1 0 8 32 38 121 0,47
11 Tore Langaard 2 6 - 10 -4 0 12 25 68 140 0,75
12 Trond Andersen 2 5 - 10 -5 4 3 31 4 130 0,27
13 Monica Dahl 2 4 - 11 -7 0 4 28 40 140 0,27
14 Tormod Bakke 2 3 - 10 -7 4 2 - - 128 0,22
15 Petter Waldenstrøm 0 2 - 12 -10 3 2 32 40 100 0,18
 
Raske legg: Reka 14, Mette 15, 16, Ole K 15, Jan L 16, 17, 18
 
Høye utg: Mette 148
 
Klossen: Står
Runde 6 (02.10.08)                  
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg