Tabell TTA - The Three Arrows - Våren 2007

Sluttabell vår 2007 Strykninger foretatt ( de 14 beste rundende er tellende)  Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Mette Hansen 97 227 - 87 140 4 427 13 158 4x180 1,38 14 6,93 -
2 Jan Langlie 89 220 - 97 123 8 360 14 139 9x180 1,17 14 6,36 13, 14, 15
3 Geir (Reka) Tollerud 85 199 - 98 101 0 390 13 124 3x180 1,31 14 6,07 1, 16
4 Ole K Sagmoen 70 168 - 129 39 0 322 16 152 6x180 1,08 14 5,00 8
5 Anders Hestnes 60 160 - 123 37 8 284 16 140 5x180 1,03 14 4,29 -
6 Geir Holmen 56 131 - 125 6 4 165 18 157 2x180 0,65 14 4,00 4, 7
7 Bjørn Hansen 48 117 - 125 -8 4 272 18 129 2x180 1,14 14 3,43 11
8 Tronn Kjær 43 117 - 141 -24 8 155 14 133 174 0,62 14 3,07 2, 7
9 Pål Torgersen 40 106 - 127 -21 12 149 19 96 3x180 0,67 13 3,08 -
10 Tore Langaard 40 102 - 129 -27 4 131 18 91 2x180 0,58 14 2,86 2, 3
11 Bjørn Gunnarsrud 34 87 - 78 9 0 162 15 156 2x180 0,98 9 3,78 -
12 Gunnar Elgvin 25 62 - 80 -18 16 96 20 98 140 0,76 8 3,13 -
13 Petter Waldenstrøm 23 62 - 136 -74 0 69 21 83 1x180 0,35 12 1,92 -
14 Trond Andersen 22 43 - 150 -107 4 29 27 53 140 0,15 14 1,57 10
15 George Carlsen 19 52 - 48 4 4 78 21 125 1x180 0,81 5 3,80 -
16 Tormod Bakke 16 33 - 67 -34 4 24 26 115 140 0,25 7 2,29 -
17 Kaj Christensen 7 17 - 8 9 0 19 12 60 4x180 0,76 1 7,00 -
18 Erik Sandberg 7 11 - 58 -47 0 9 36 49 134 0,13 5 1,40 -
19 Harry Sørensen 5 11 - 9 2 4 18 18 145 145 1,13 1 5,00 -
20 Peter Quist 2 3 - 10 -7 0 3 41 57 114 0,23 1 2,00 -
21 Elisabeth Boda 1 2 - 12 -10 0 2 23 64 110 0,14 1 1,00 -
 
Raske legg: Kaj 12, Reka 13, 14, 3x16, 4x17, 1x15 6x18, 10x19, Mette 13, 4x15 2x16, 5x17, 4x18, 14x19, Jan L 2x14, 15, 6x16, 6x17, 12x18, 12x19,   
Tronn 14, 15, 16, Bjørn G 15, 2x17, 18  2x19, Ole K 16, 3x17, 3x18, 3x19,  Anders 16, 17, 5x18, 2x19, Geir 2x18, Harry 18, 19, Bjørn H 18, 5x19, 
Tore 18, Pål 19
 
Høye utg: Mette 158, 156, 126, 125, 110, 104, 100, Geir H 157, Bjørn G 156, 111, Ole K 152, 120, 115, Harry 145,  Anders 140, 114, 104, 102,100,  
Jan L 139, 136, 120, 112, 111, 102, Tronn 133, 110, 103, Bjørn H 129, George 125, 118, Reka 124, 122, 118, 116, 2x115, 111, 103, 102, 101, Tormod 115
 
Klossen: Erik Sandberg 98 piler
Runde 17 (07.06.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 7 20 - 9 11 0 39 15 102 140 1,34
2 Anders Hestnes 7 19 - 10 9 4 31 17 114 140 1,24
3 Mette Hansen 6 14 - 6 8 0 34 15 78 180 1,70
4 Jan Langlie 5 15 - 8 7 0 22 21 84 140 0,96
6 Gunnar Elgvin 4 11 - 9 2 4 10 21 39 140 0,63
5 Pål Torgersen 4 11 - 9 2 0 13 25 40 140 0,65
7 Geir Holmen 4 9 - 8 1 0 12 21 52 140 0,71
8 Bjørn Hansen 3 7 - 6 1 0 17 19 64 180 1,31
9 George Carlsen 3 8 - 9 -1 0 17 21 118 140 1,00
10 Tronn Kjær 2 7 - 10 -3 4 5 28 40 121 0,38
11 Tore Langaard 2 5 - 9 -4 0 7 22 49 140 0,50
12 Petter Waldenstrøm 2 5 - 10 -5 0 7 27 47 140 0,47
13 Trond Andersen 2 5 - 10 -5 0 3 31 28 134 0,20
14 Tormod Bakke 2 3 - 10 -7 0 4 27 115 115 0,31
15 Erik Sandberg 1 2 - 12 -10 0 2 42 14 138 0,14
 
Raske leg: Mette 15, 18, Reka 15, 19, Anders 17, 2X18, Bjørn 19
 
Høye utg: George 118, Tormod 115, Anders 114, Reka 102
 
Klossen: Står
Runde 16 (31.05.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 7 15 - 7 8 0 22 15 92 1x180 1,00
2 Jan Langlie 6 16 - 11 5 0 23 14 62 1x180 0,85
3 Ole K Sagmoen 5 10 - 5 5 0 17 20 120 120 1,13
4 Bjørn Hansen 5 13 - 9 4 0 19 19 66 140 0,86
5 Tronn Kjær 4 15 - 13 2 0 20 18 47 140 0,71
6 Gunnar Elgvin 4 8 - 9 -1 4 12 20 63 140 0,92
7 Trond Andersen 3 9 - 9 0 0 1 32 35 117 0,06
8 George Carlsen 3 10 - 11 -1 4 13 23 59 140 0,76
9 Geir (Reka) Tollerud 3 6 - 7 -1 0 14 18 86 140 1,08
10 Petter Waldenstrøm 3 9 - 13 -4 0 8 23 50 140 0,36
11 Tormod Bakke 2 7 - 9 -2 0 9 26 68 138 0,56
12 Tore Langaard 2 6 - 10 -4 0 9 26 32 140 0,56
13 Pål Torgersen 2 5 - 10 -5 4 7 30 65 140 0,64
 
Raske legg: Jan L 14, 17, 2x18, 19, Mette 15, 19, Tronn 18, Reka 18, Bjørn H 19
 
Høye utg: Ole K 120
 
Klossen: Står
Runde 15 (10.05.07)

Nr

Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 7 17 - 4 13 0 32 19 76 140 1,52
2 Ole K Sagmoen 7 15 - 12 3 0 28 17 152 152 1,04
3 Jan Langlie 5 14 - 10 4 0 22 21 72 2X180 0,92
4 Geir (Reka) Tollerud 5 13 - 9 4 0 27 16 68 145 1,23
5 Bjørn Hansen 4 10 - 6 4 0 18 19 52 140 1,13
6 George Carlsen 4 8 - 7 1 0 16 26 125 125 1,07
7 Tronn Kjær 3 11 - 12 -1 0 12 24 110 110 0,52
8 Tore Langaard 3 7 - 8 -1 0 8 18 91 140 0,53
9 Geir Holmen 3 7 - 11 -4 0 12 27 52 140 0,67
10 Petter Waldenstrøm 2 7 - 10 -3 0 11 21 83 1x180 0,65
11 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 2 31 18 134 0,14
12 Elisabeth Boda 1 2 - 12 -10 0 2 23 64 110 0,14
 
Raske legg: Reka 16, 19, Ole 17, Tore 18, Mette 3X19, Bjørn 19
 
Høye utg: Ole 152, George 125, Tronn 110
 
Klossen: står
Runde 14 (03.05.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 7 16 - 6 10 0 23 19 90 177 1,05
2 Geir (Reka) Tollerud 7 15 - 7 8 0 30 20 122 1x180 1,36
3 Jan Langlie 5 16 - 10 6 0 24 16 136 140 0,92
4 George Carlsen 5 13 - 10 3 0 15 22 54 1x180 0,65
5 Anders Hestnes 4 8 - 7 1 0 16 20 76 140 1,07
6 Geir Holmen 4 12 - 12 0 0 12 21 78 140 0,50
7 Tronn Kjær 4 9 - 9 0 0 7 35 65 125 0,39
8 Ole K Sagmoen 3 9 - 10 -1 0 17 21 98 1x180 0,89
9 Tore Langaard 2 6 - 10 -4 0 9 20 55 138 0,56
10 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 0 4 29 53 134 0,29
11 Petter Waldenstrøm 1 5 - 12 -7 0 4 29 40 120 0,24
12 Erik Sandberg 1 2 - 12 -10 0 2 44 34 134 0,14
 
Raske legg: Jan 2X16, 2X17, Mette 3X19, 
 
Høye utg: Jan 136, Reka 122
 
Klossen: 98 Erik
Runde 13 (26.04.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 1 17 0 21 17 116 140 1,11
2 Geir Holmen 5 11 - 5 6 0 10 20 157 157 0,63
3 Ole K Sagmoen 5 14 - 11 3 0 26 20 90 140 1,04
4 Pål Torgersen 5 13 - 12 1 0 17 21 73 2x180 0,68
5 George Carlsen 4 13 - 11 2 0 17 25 40 140 0,71
6 Tore Langaard 4 9 - 7 2 0 9 27 60 125 0,56
7 Jan Langlie 4 7 - 7 0 0 13 24 20 134 0,93
8 Bjørn Hansen 3 7 - 11 -4 0 21 22 72 140 1,17
9 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 0 2 32 40 122 0,14
10 Tronn Kjær 2 3 - 9 -6 0 5 27 78 174 0,42
11 Peter Quist 2 3 - 10 -7 0 3 41 57 114 0,23
12 Petter Waldenstrøm 1 4 - 12 -8 0 6 35 32 140 0,38
 
Raske legg: Reka 17, 18
 
Høye utg: Geir H 157, Reka 116, 115, 101
 
Klossen: 
Runde 12 (22.03.07)   Jan Langlie hadde i snitt 2,05 tons i hvert leg.. Ny klubbrekord!
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 5 13 0 38 13 89 180 1,65
2 Jan Langlie 7 16 - 5 11 0 43 14 94 141 2,05
3 Geir (Reka) Tollerud 5 10 - 7 3 0 25 19 86 140 1,47
4 Pål Torgersen 5 13 - 11 2 4 12 20 53 134 0,60
5 Geir Holmen 4 8 - 7 1 4 9 25 70 160 0,82
6 Ole K Sagmoen 4 8 - 9 -1 0 17 18 80 140 1,00
7 Gunnar Elgvin 3 8 - 11 -3 0 15 21 59 140 0,79
8 Tronn Kjær 3 6 - 11 -5 4 6 32 37 134 0,46
9 Tore Langaard 2 8 - 9 -1 0 10 28 43 140 0,59
10 Anders Hestnes 2 6 - 9 -3 0 13 25 46 140 0,87
11 Trond Andersen 1 1 - 12 -11 0 1 35 35 129 0,08
 
Raske legg: Mette 13, 17,18, 3X19, Jan L. 14, 17, 3X18, 19, Ole 18, Reka 2X19
 
Høye utg: 
 
Klossen 
Runde 11 ( 15.03.07 )
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 3 15 0 26 20 118 140 1,24
2 Jan Langlie 7 17 - 6 11 4 24 18 120 140 1,26
3 Anders Hestnes 5 12 - 9 3 0 25 18 70 180 1,19
4 Tronn Kjær 5 10 - 8 2 0 10 20 50 140 0,56
5 Ole K Sagmoen 4 8 - 7 1 0 14 17 115 140 0,93
6 Geir Holmen 4 7 - 8 -1 0 11 18 95 140 0,73
7 Erik Sandberg 3 7 - 10 -3 0 2 36 49 120 0,12
8 Tore Langaard 3 6 - 11 -5 0 11 24 40 180 0,65
9 Gunnar Elgvin 2 6 - 10 -4 4 8 23 40 140 0,67
10 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 4 4 51 8 133 0,40
11 Bjørn Hansen 1 5 - 12 -7 0 14 21 66 180 0,82
 
Raske legg: Ole 17, Jan 2X18, 19, Anders 18, Geir 18
 
Høye utg: Jan 120, Reka 118, Ole 115
 
Klossen: 
Runde 10 (08.03.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 4 14 4 29 18 158 1x180 1,61
2 Ole K Sagmoen 6 15 - 9 6 0 25 18 68 1x180 1,04
3 Jan Langlie 6 14 - 9 5 0 26 19 68 140 1,13
4 Geir (Reka) Tollerud 5 10 - 8 2 0 26 13 68 140 1,44
5 Bjørn Gunnarsrud 4 10 - 11 -1 0 24 22 60 132 1,14
6 Pål Torgersen 3 9 - 9 0 4 14 22 54 1x180 1,00
7 Anders Hestnes 3 10 - 11 -1 0 21 18 97 1x180 1,00
8 Tore Langaard 3 9 - 10 -1 4 14 21 64 140 0,93
9 Gunnar Elgvin 3 10 - 12 -2 0 9 22 98 140 0,41
10 Geir Holmen 3 7 - 10 -3 0 5 24 57 140 0,29
11 Tronn Kjær 2 9 - 9 0 0 14 14 83 140 0,78
12 Bjørn Hansen 2 5 - 9 -4 0 12 24 48 137 0,86
13 Trond Andersen 0 0 - 9 -9 0 3 - - 114 0,33
 
Raske legg: Reka 13,14,19, Tronn 14, Mette 18,19, Anders 18, 19, Ole 18, Jan L. 2X 19
 
Høye utg: Mette 158
 
Klossen: 
Runde 9 (01.03.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 3 15 0 30 19 110 140 1,43
2 Jan Langlie 5 10 - 3 7 0 17 15 111 140 1,31
3 Anders Hestnes 5 10 - 6 4 0 15 18 54 140 0,94
4 Ole K Sagmoen 5 15 - 12 3 0 34 17 97 140 1,26
5 Bjørn Hansen 5 10 - 9 1 0 24 20 60 151 1,26
6 Pål Torgersen 4 11 - 7 4 0 12 23 96 140 0,67
7 Geir Holmen 4 9 - 6 3 0 11 18 96 1x180 0,73
8 Bjørn Gunnarsrud 3 6 - 10 -4 0 10 24 83 1x180 0,63
9 Tore Langaard 2 5 - 9 -4 0 7 30 37 140 0,50
10 Trond Andersen 2 3 - 9 -6 0 1 33 45 100 0,08
11 Petter Waldenstrøm 1 1 - 12 -11 0 2 29 8 100 0,15
12 Erik Sandberg 1 0 - 12 -12 0 1 - - 100 0,08
 
Raske legg: Jan L. 15, Ole 17, Anders 18, Geir 18, Mette 19
 
Høye utg: Jan L. 111, Mette 110
 
Klossen: Står
Runde 8 (22.02.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 5 13 0 41 16 102 1x180 1,78
2 Mette Hansen 7 16 - 6 10 0 32 17 87 140 1,45
3 Geir (Reka) Tollerud 5 11 - 10 1 0 28 17 52 1x180 1,33
4 Geir Holmen 4 8 - 9 -1 0 11 24 46 140 0,65
5 Bjørn Hansen 4 11 - 13 -2 0 28 18 129 140 1,17
6 Ole K Sagmoen 3 7 - 8 -1 0 13 19 96 1x180 0,87
7 Bjørn Gunnarsrud 3 9 - 12 -3 0 24 18 64 140 1,14
8 Tronn Kjær 3 9 - 13 -4 0 10 24 94 140 0,45
9 Anders Hestnes 2 9 - 9 0 0 25 23 100 1x180 1,39
10 Pål Torgersen 2 7 - 11 -4 0 16 19 76 140 0,89
11 Gunnar Elgvin 2 7 - 11 -4 0 20 24 76 140 1,11
12 Tore Langaard 2 8 - 13 -5 0 14 24 64 131 0,67
 
Raske legg: Jan L.2X16, 17, 3X18, 19, Reka 2X17, 19, Mette 2X17, Bjørn H. 18, Bjørn G. 18, Ole 19, Pål 19
 
Høye utg: Bjørn H. 129, Jan L.102, Anders 100
 
Klossen: Står
Runde 7 (15.02.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 7 11 0 33 16 115 140 1,32
2 Mette Hansen 7 18 - 9 9 0 38 20 96 140 1,41
3 Jan Langlie 5 15 - 8 7 4 14 16 83 2x180 0.74
4 Anders Hestnes 5 13 - 9 4 4 16 21 91 140 0,89
5 Ole K Sagmoen 5 9 - 7 2 0 17 16 24 2x180 1,06
6 Bjørn Gunnarsrud 4 12 - 6 6 0 22 15 156 140 1,22
7 Tore Langaard 4 8 - 6 2 0 10 27 78 160 0,71
8 Bjørn Hansen 3 10 - 11 -1 4 17 22 64 140 1,00
9 Geir Holmen 2 5 - 9 -4 0 15 23 32 140 1,07
10 Petter Waldenstrøm 2 5 - 9 -4 0 4 27 16 120 0,29
11 Tronn Kjær 2 3 - 10 -7 0 11 27 32 140 0,85
12 Pål Torgersen 2 3 - 11 -8 0 7 27 32 140 0,50
13 Trond Andersen 1 1 - 12 -11 0 - 44 40 91 0,00
 
Raske legg: Bjørn G 15, 17, 19, Reka 16, 17, 18, 19, Ole K 16, 19, Jan L 16
 
Høye utg: Bjørn G 156, Reka 115, 103
 
Klossen: Står
Runde 6 (08.02.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 17 - 6 11 0 28 18 139 140 1,22
2 Ole K Sagmoen 7 17 - 10 7 0 30 19 59 140 1,11
3 Bjørn Gunnarsrud 5 12 - 7 5 0 19 19 58 140 1,00
4 Geir (Reka) Tollerud 4 10 - 6 4 0 22 16 111 140 1,38
5 Anders Hestnes 4 11 - 11 0 0 18 21 41 140 0,82
6 Pål Torgersen 3 10 - 8 2 0 14 25 80 125 0,78
7 Mette Hansen 3 8 - 8 0 0 18 15 40 177 1,13
8 Geir Holmen 3 8 - 9 -1 0 16 23 84 140 0,94
9 Tormod Bakke 3 7 - 8 -1 0 5 28 56 125 0,33
10 Bjørn Hansen 3 8 - 12 -4 0 21 22 58 140 1,05
11 Petter Waldenstrøm 3 8 - 12 -4 0 5 26 52 140 0,25
12 Tore Langaard 2 7 - 9 -2 0 3 31 40 100 0,19
13 Tronn Kjær 2 6 - 11 -5 0 18 15 103 140 1,06
14 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 2 - - 121 0,17
 
Raske legg: Tronn 15, Mette 15, Reka 16, 18, Jan L 18, 2x19, Ole K 19, Bjørn G 19
 
Høye utg: Jan L 139, Reka 111, Tronn 103
 
Klossen: Står
Runde 5 (01.02.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 6 12 0 41 15 156 156 1,71
2 Jan Langlie 6 16 - 9 7 0 27 16 74 180 1,08
3 Geir (Reka) Tollerud 5 12 - 8 4 0 23 18 124 140 1,15
4 Ole K Sagmoen 5 11 - 7 4 0 18 20 98 140 1,00
5 Bjørn Gunnarsrud 4 11 - 7 4 0 17 21 111 140 0,94
6 Bjørn Hansen 4 10 - 6 4 0 21 19 79 140 1,31
7 Geir Holmen 4 10 - 12 -2 0 15 21 74 140 0,68
8 Anders Hestnes 3 9 - 10 -1 0 17 20 34 180 0,89
9 Trond Andersen 2 5 - 10 -5 0 4 32 26 101 0,27
10 Tronn Kjær 2 5 - 11 -6 0 11 24 133 140 0,69
11 Petter Waldenstrøm 1 2 - 12 -10 0 4 27 52 121 0,29
12 Tormod Bakke 1 1 - 12 -11 0 2 52 16 140 0,15
                         
Raske legg: Mette 15, 17, Jan L. 16,17, Reka 18, Bjørn H. 19
 
Høye utg: Mette 156, 126, 100, Tronn K. 133, Reka 124, Bjørn G. 111
 
Klossen: Står
Runde 4 (25.01.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 8 10 0 26 18 125 180 1,00
2 Jan Langlie 6 17 - 8 9 0 27 19 48 140 1,08
3 Anders Hestnes 5 16 - 6 10 0 27 21 104 140 1,23
4 Geir (Reka) Tollerud 5 13 - 9 4 0 28 21 81 140 1,27
5 Tore Langaard 5 10 - 8 2 0 9 24 84 140 0,50
6 Tronn Kjær 4 10 - 7 3 0 15 24 86 135 0,88
7 Ole K Sagmoen 4 10 - 9 1 0 27 18 95 180 1,42
8 Bjørn Gunnarsrud 3 11 - 11 0 0 18 21 44 140 0,82
9 Bjørn Hansen 2 6 - 9 -3 0 15 22 76 140 1,00
10 Geir Holmen 2 6 - 10 -4 0 10 20 68 140 0,63
11 Pål Torgersen 2 5 - 10 -5 0 12 23 40 125 0,80
12 Tormod Bakke 2 4 - 10 -6 0 1 33 74 100 0,07
13 Petter Waldenstrøm 1 2 - 12 -10 0 3 38 36 125 0,21
14 Trond Andersen 1 1 - 12 -11 0 1 47 12 100 0,08
                         
Raske legg: Mette 18,19, Ole 18, Jan 19
 
Høye utg: Mette 125, 104, Anders 104
 
Klossen: Petter 69 piler
Runde 3 (18.01.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 3 15 0 29 18 112 1x180 1,38
2 Geir Holmen 6 14 - 9 5 0 15 21 72 1x180 0,65
3 Anders Hestnes 5 13 - 7 6 0 22 16 140 140 1,10
4 Geir (Reka) Tollerud 5 13 - 8 5 0 23 20 85 140 1,10
5 Tronn Kjær 4 10 - 8 2 0 18 22 40 140 1,00
6 Bjørn Hansen 4 7 - 6 1 0 16 21 68 140 1,23
7 Tormod Bakke 3 8 - 8 0 0 2 30 66 100 0,13
8 Petter Waldenstrøm 3 9 - 12 -3 0 11 29 57 140 0,52
9 Pål Torgersen 3 7 - 10 -3 0 9 27 38 140 0,53
10 Tore Langaard 2 4 - 10 -6 0 9 27 87 121 0,64
11 Trond Andersen 1 2 - 10 -8 0 2 38 28 100 0,17
12 Erik Sandberg 1 0 - 12 -12 0 2 - - 121 0,17
                         
Raske legg: Anders 16, Jan L 18, 2x19
 
Høye utg: Anders 140, Jan L. 112
 
Klossen: Petter 67 piler
Runde 2 (11.01.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 6 12  0 39 18 80 1x180 1,63
2 Jan Langlie 7 17 - 9 8  0 28 19 89 140 1,08
3 Mette Hansen 5 14 - 9 5  0 27 19 52 140 1,17
4 Anders Hestnes 5 11 - 8 3  0 19 22 55 140 1,00
5 Gunnar Elgvin 4 9 - 8 1  0 16 22 70 140 0,94
6 Bjørn Gunnarsrud 4 8 - 7 1  0 13 21 85 1x180 0,87
7 Ole K Sagmoen 3 10 - 9 1  0 27 20 85 140 1,42
8 Geir Holmen 3 10 - 12 -2  0 17 20 72 140 0,77
9 Pål Torgersen 2 6 - 9 -3  0 10 22 56 140 0,67
10 Bjørn Hansen 2 4 - 10 -6  0 20 22 70 140 1,43
11 Tore Langaard 1 2 - 12 -10  0 4 27 63 100 0,29
12 Tronn Kjær 1 2 - 12 -10  0 5 25 32 125 0,36
                         
Raske legg: Reka 18, 3X19, Jan L. 19, Mette 19
 
Høye utg: 
 
Klossen:  Tormod 60 piler
Runde 1 (04.01.06)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 19 - 6 13 0 37 16 74 140 1,48
2 Kaj Christensen 7 17 - 8 9 0 19 12 60 4x180 0,76
3 Ole K Sagmoen 7 17 - 12 5 0 25 20 72 140 0,86
4 Jan Langlie 6 14 - 7 7 0 11 20 97 1x180 0,52
5 Geir Holmen 5 11 - 7 4 0 9 24 50 140 0,50
6 Anders Hestnes 5 13 - 11 2 0 19 19 102 140 0,79
7 Harry Sørensen 5 11 - 9 2 4 18 18 145 145 1,13
8 Bjørn Hansen 4 9 - 8 1 0 23 20 64 140 1,35
9 Bjørn Gunnarsrud 4 8 - 7 1 0 15 17 93 140 1,00
10 Geir (Reka) Tollerud 4 7 - 7 0 0 13 20 63 140 0,93
11 Tore Langaard 4 8 - 10 -2 0 11 25 40 1x180 0,61
12 Tronn Kjær 3 7 - 10 -3 0 4 24 39 140 0,24
13 Pål Torgersen 3 6 - 10 -4 0 6 24 92 140 0,38
14 Petter Waldenstrøm 3 5 - 10 -5 0 4 25 46 140 0,27
15 Gunnar Elgvin 3 3 - 10 -7 4 6 - - 123 0,67
16 Tormod Bakke 3 3 - 10 -7 4 1 - - 100 0,11
17 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 2 27 32 140 0,14
                         
Raske legg: Kaj 12, Mette 2x16, 17, Bjørn G 17, Harry 18, Anders 19
 
Høye utg: Harry 145, Anders 102
 
Klossen: Tormod 60 piler

Hjem

Hit Counter