KM singel Damer 24/02-2007 OØDK  18 deltakere

 P1-1    Hege Løkken King Georg 
  Hege Løkken King Georg                          3 KM singel Damer 24/02-2007 OØDK
P4-8     18 deltakere
  Hege Løkken King Georg                          3
P2-5    
  Anita Hoff King Georg                                 0    
P3-4     Anita Hoff King Georg        
  Hege Løkken King Georg                          3
P2-3     Tove Snerten King Georg      
  Tove Snerten King Georg                            3    
P3-6        
  Tove Snerten King Georg                           0    
P1-7    
  Kari Malmstrøm King Georg                      1    
P4-2    Kari Malmstrøm King Georg     
  Hege Løkken King Georg                     3
P3-2    Eva Jensen       Fredrikstad         
  Eva Jensen       Fredrikstad                         3    
P2-7        
  Eva Jensen       Fredrikstad                         3    
P4-6        
  Lisell Lien  Bel Air                                       2        
P1-3   Lisell Lien  Bel Air             
  Eva Jensen       Fredrikstad                        1    
P4-4   Jeanette Jensen Fredrikstad        3    
  Jeanette Jensen Fredrikstad                        3    
P1-5   Tone Nilsen Bel Air                      1        
  Jeanette Jensen Fredrikstad                       1    
P3-8    
  Trine lise Amundsen Marvin East                1    
P2-1   Trine Lise Amundsen Marvin East     
    Mette Hansen TTA                                              
P3-1   Hege Andersson Bel Air   
  Hege Andersson Bel Air                              2  
P2-8      
  Ellen Sørensen   Strømsø                            0  
P4-5   Cecilie Albertsen King Georg         1      
  Ellen Sørensen   Strømsø                            3      
P1-4   Ellen Sørensen   Strømsø               3      
  Veronica Liane  King Georg                      0  
P4-3   Veronica Liane  King Georg      
  Veronica Liane  King Georg                       3      
P1-6          
  Veronica Liane  King Georg                       3      
P3-7      
   Gro Arneberg  Strømsø                              2      
P2-2   Gro Arneberg  Strømsø      
    Mette Hansen TTA                                     4  
P1-2   Joan Hatlestad Saga  
   Joan Hatlestad Saga                                   3 Raskeste registrerte legg Mette Hansen 16 piler
P4-7     Høyeste registrerte utgang Joan Hatlestad 134
   Joan Hatlestad Saga                                  0  
P2-6      
    Inger Andersen King Georg                     0      
P3-3   Inger Andersen King Georg      
    Mette Hansen TTA                                      3  
P2-4   Bjørg Klevengen Bel Air  
  Bjørg Klevengen Bel Air                            1  
P3-5      
    Mette Hansen TTA                                      3  
P1-8  
    Mette Hansen TTA                                     3  
P4-1    Mette Hansen TTA  
Hjem