Riggehjelp 2009

Dato Turnering Sted Klubb Klubb
28.feb-1.mars KM Lag og Singel Hadeland Hotell Bel Air    
21.22 mars NM Lag og Singel Helsfyr Hotell ODT Lillehammer TTA
28-29 Mars Norgesseriekvalikk 2 Two Dogs Ingen    
18-19.April Juniortreffen Dønski Vgs Marvin East    
9-10. mai KR2 og KM Cricket Badeland Saga/Toten    
22.-23. august KR Par/Parmix og Trippelmix Lillehammer Lillehammer    
5-6.September NM Par/Parmix og Trippelmix Helsfyr Hotell Saga HDT King George
3-4 oktober KR3 og Kretspentathlon Moss Z-Bulls    
10-11 oktober Supercupfinalen Høvik Strømsø    
7-8. november Norgesseriekvalikk 1 ????????? Ingen    
12-13. desember KR4 Moss Z-Bulls    
ca 20 januar 2010 KR1 ???????? Toten    
Ca 30 januar 2010 NC 1 Helsfyr Hotell Z-Bulls Fredrikstad  

 

       
HENVISER TIL LOVER OG REGLER  FOR OSLO/ ØSTLANDET KRETS AV NDF  
       
§ 12 Alle klubber må stille 2 personer til disposisjon for styret en helg hvert år. 
       
            Styret setter opp en plan for når den enkelte klubb skal stille.    
            Disse 2 personene er ment til hjelp til rigging av baner etc.    
            Disse 2 personene vil kunne delta på de aktuelle turneringene som normalt.    
Disse 2 personene vil få gratis startkontingent på velkomst cup den aktuelle helgen.  
Dersom en klubb ikke kan stille den aktuelle helgen de er satt opp må de sørge for å bytte med andre klubber,
hvis ikke vil klubben bli ilagt en bot på 500,-kr.      
            Denne boten skal gå til betaling for andre som da må stille opp.    
       

HOME