P1-1  Joan K Hatlestad                    3     8 Puljer med 4 spillere videre    
  Joan K Hatlestad                            3        
P7-4  Åslaug Ekren                          0          
    Joan K Hatlestad                                   2      
P4-3  Lena Hansen                           3          
  Lena Hansen                                   1        
P6-2  Inger Andersen                       0          
      Arnild Larsen                                            0    
P5-2  Jeanett Jensen                        0          
  Elin Christiansen                      2        
P3-3  Elin Christiansen                    3          
    Arnild Larsen                                        3      
P8-4  WO          
  Arnild Larsen                           3        
P2-1  Arnild Larsen          
        Marianne Halvorsen        4  
P3-1  Fransine Ouwens                    3          
  Fransine Ouwens                                1        
P5-4  Siv Mitdtbø                              0          
    Rakel Nilsen                                                   1      
P2-3  Jeanette Alviniussen              1          
  Rakel Nilsen                                      3        
P8-2  Rakel Nilsen                            3          
      Marianne Halvorsen                              3    
P7-2  Veronica Kristoffersen          3          
  Veronica Kristoffersen                            0        
P1-3  Veronica Paulsen                   1          
    Marianne Halvorsen                                       3      
P6-4 Hege R. Elvevoll                      2          
  Marianne Halvorsen                               3        
P4-1  Marianne Halvorsen               3          
          Marianne Halvorsen
P5-1  Lise Gro Finnestad                 3          
  Lise Gro Finnestad                               2        
P3-4  Gry Mørkrid                            0          
    Hanne Karlsen                                           3      
P8-3  Monica Martinsen                   2          
  Hanne Karlsen                                     3        
P2-2  Hanne Karlsen                        3          
      Hanne Karlsen                                   0    
P1-2  Tove Verket                            2          
  Elisabeth Halvorsen                             3        
P7-3  Elisabeth Halvorsen               3          
    Elisabeth Halvorsen                                    1      
P4-4  Kari Malmstrøm                      0          
  Monica Dahl Sagmoen                         2        
P6-1  Monica Dahl Sagmoen            3          
        Kristin H. Bjellås                        0  
P7-1  Anita Cawley          
  Anita Cawley                                            0        
P1-4  WO          
    Kristin H. Bjellås                                        3      
P6-3  Renate Larsen                        0          
  Kristin H. Bjellås                                    3        
P4-2  Kristin H. Bjellås                    3          
      Kristin H. Bjellås                             3    
P3-2  Eva Jensen                             3          
  Eva Jensen                                              0        
P5-3  Monica Andreassen               2          
    Hege Løkken                                             1      
P2-4  Bjørg Klevengen                      0          
  Hege Løkken                                           3        
P8-1  Hege Løkken                            3          
           

HOME